30. marts 2022

Brændpunkter i pædagogisk forskning

Professor dr.pæd. Karen Borgnakke holder afskedsforelæsning og reception d. 11. maj.

Efter en lang og imponerende karriere i pædagogikkens tjeneste overgår Karen Borgnakke til professor emerita. Karen har i sin karriere satset på at udvikle pædagogik som kritisk empirisk videnskab og gennemført omfattende studier i læreprocesser og pædagogiske forandringsstrategier. Først sammenfattet i disputatsen fra 1996 Pædagogisk feltforskning og procesanalytisk metodologi, siden i en lang række videnskabelige bøger og artikler. Som leder af forskergruppen Etnografiske studier i innovative læringskontekster har Karen stået i spidsen for udvikling af de internationale forskernetværk med markant styrkelse af fagområdets ph.d. og postdoc projekter.

Institut for Kommunikation er vært ved en afskedsforelæsning og efterfølgende reception med mulighed for uformelt samvær, samt for at sige et par ord i dagens anledning.

Læs mere om arrangementet