27. oktober 2017

Oplevelser ud over det sædvanlige

NY ORGANISATION

Center for Signifikante Oplevelser (CSO) er et nyt studenterinitiativ for og af studerende, som har til formål at levere oplevelser og skabe socialt engagement.

Tanken med CSO er at få studerende på tværs af uddannelser til at gå i dialog med hinanden og deltage sammen med forskere, udøvere, kunstnere og andre studerende. Arrangementerne vil byde på oplevelser inden for kunst, teknologi, mennesker, kultur, formidling, performance, dans, magi, frihed og meget mere.

CSO fortæller herunder mere om gruppens baggrund og formål:

Hvad var idéen med at starte CSO?

Vores ide var at samle nogen omkring et fagligt-praktisk-socialt fællesskab. Vi vil gerne skabe socialt engagement, hvor vi tager udgangspunkt i noget fagligt og blander fagligheden og det sociale for studerende på IVA, da der manglede et sådant initiativ på IVA. Men nu har vi fundet ud af, at vi gerne vil favne bredere. Vi vil gerne vise, hvad der gør os specielle på IVA, og hvad vi kan med det, vi lærer på studiet. Vi vil også vise, hvad der foregår af forskning på IVA og forsøge at formidle dette videre til studerende, så vi kan relatere forskningen til noget, der er genkendeligt for de studerende. Vi har haft et ønske om at lave arrangementer, der kunne give og facilitere oplevelser, der rækker ud over det sædvanlige.

Hvad er jeres overordnede mål?

Vi har som overordnet mission at kunne levere oplevelser, som vil aktivere de studerende til at sætte ord på dem i et tværfagligt miljø. Vi vil gerne fremme dialogen og etablere nye forbindelser til andre i fagfeltet. Vi arbejder hårdt for at løbe nogle af de her arrangementer af stablen, og vi vil organisationen rigtig meget – vi håber derfor på at mærke opbakningen på undervisningsgangen. Vi føler os allerede meget velkomne og har fået megen positiv respons, hvilket naturligvis giver mere lyst til at lægge tid og kræfter i det.

Hvilke arrangementer har I planlagt i den kommende tid?

Først har jo vi vores event #artoffline den 2. november, som I måske har set plakaterne for på gangene. Det vil finde sted kl. 15 i lokale 9A-0-01. Derudover er vi på Facebook med et event. Vi er ved at arrangere en tur til Det Kongelige Bibliotek i slutningen af november med rundvisning, foredrag og performance, og så arbejder vi på en større studietur i samarbejde med BF til Jylland i det nye år. Desuden har vi et arrangement om magisk formidling med Inger Sjørslev og Rane Willerslev i foråret på tegnebrættet, som vi ser meget frem til.

Er arrangementerne gratis at deltage i?

I udgangspunktet bestræber vi os på, at alle arrangementer skal være gratis. Nogle vil kræve tilmelding – men det vil som regel offentliggøres inden. Det meste af vores kommunikation foregår på Facebook, så husk at like os!

Er deltagelse åben for alle?

Alle er absolut velkomne til at møde op til arrangementerne, men vi er fortrinsvis sat i verden for at skabe dialog med studerende. Når vi er kommet lidt mere i gang og er mere etablerede, vil vi også meget gerne åbne op for nye ansigter i styregruppen.

Hvordan kom I på navnet?

Vi har valgt at kalde os for et center, da vi gerne vil signalere noget etableret – det lyder muligvis større, end det reelt set er, men vi fornemmede, at der var behov for et ambitiøst udspil, for at få folk revet med og aktivere dem. Vi ved godt, at det kan opfattes lidt provokerende, men vi håber, at ironien er forståelig. Vi ville gerne have et navn, der skulle være originalt, vække opmærksomhed og signalere, at vi er en ambitiøs organisation, der får ført vores idéer ud i livet.

Hvordan kan man kontakte jer?

Du kan kontakte os via vores Facebookside. Du kan også meget snart fange os på vores nye mail-adresse: cso@hum.ku.dk. Og husk også at like os på Facebook – det bliver signifikant!

Af Helle Saabye