Rosa Skytt Burr

Rosa Skytt Burr

Ph.d. stipendiat

Aktuel forskning

Mit ph.d.-projekt er en del af forskningsprojektet Archeology of the Female Intellectual Identity (Denmark and Germany, 1650-1800), der ledes af min vejleder, lektor Sabrina Ebbersmeyer. Projektet udforsker dannelsen af kvindelig intellektuel identitet i det tidlige moderne Nordeuropa

For tiden forsker jeg i den danske filosof og oversætter Birgitte Thotts (1610-1662) tænkning og reception. Jeg er særligt interesseret i Thott som bidragyder til og genstand for den tidlig moderne danske querelle des femmes. Jeg argumenterer for, at skæringspunktet mellem hendes egen protofeministiske tænkning og receptionen kan findes i deres fælles beskæftigelse med kvindekønnets intellektuelle grænser.

Thotts ideer og argumenter blev ikke taget op i de 17. og 18. århundreder. I stedet består hendes receptionmest en dels af gengivelser af hendes person som supra sexum, en udtryk fra Latin der betyder “udover [sit] køn.” Jeg benytter supra sexum og den medfølgende logik – at kvindekønnet er ulærd, og at enhver lærd kvinde derved må have transcenderet sit køns epistemiske grænser – som udgangspunkt for min analyse af Thotts eget protofeministiske forsvar for kvinders adgang til læring i teksten “Dedicatio” fra Senecaoversættelsen samt kapitel 46 af hendes utrykte filosofiske traktat Om vejen til et lyksaligt liv (ca. 1659).

Med basis i kritisk feministisk historiografi undersøger jeg forestillinger om danske kvindelige intellektuelle i denne betydningsfulde periode i filosofihistorien og udleder nogle af de mekanismer, igennem hvilke akademia, fornuft og filosofi er blevet defineret som udover kvindekønnets grænser.

Interesseområder

  • Birgitte Thotts (1610-1662) filosofi, protofeminisme og reception
  • Filosofi og protofeminisme i Danmark-Norge (1600-1800)
  • Filosofi-, race-, seksualitets- og kønshistorie
  • Tidlig moderne filosofi
  • Feministisk filosofi og historiografi
  • Kontinentalfilosofi, særligt nekropolitik, feminationalisme og racisme

ID: 229421873