Personale

Bibliotekets personale

Jan Idor Jacobsen Boklund Kontorfuldmægtig
Jan Idor Jacobsen Boklund
jabo@kb.dk
Tlf. (+45) 9132 4150

Indkøb, semesterhylder.
Massimo Soldano

Informationsspecialist
Massimo Soldano
maso@kb.dk
Tlf. (+45) 9132 4175

Kontakt til IKK, litteratursøgning.

Muhamed Fajkovic

Informationsspecialist
Muhamed Fajkovic
mufa@kb.dk
Tlf. (+45) 9132 4571

Zotero, biblioteksundervisning og litteratursøgning.
Karen Margrethe Ørnstrup Informationsspecialist, bibliotekar
Karen Margrethe Ørnstrup
kma@hum.ku.dk
Tlf. (+45) 9132 4138

Kontakt til KOMM, CURIS, litteratursøgning.