Børnekultur – hvad nu? Nye veje til børn og unges adgang, trivsel og deltagelse.

Hvordan kan vi sikre børns adgang til kunst og kultur i en bred forstand, øge deres trivsel i dagligdagen og styrke deres deltagelse i kulturens mangfoldige verden? Give børn og unge en kunstnerisk ballast, så de kan udvikle kunstneriske kompetencer og således styrke deres adgang, trivsel og deltagelse i og med kunst og kultur?

Illustration: Rasmus Juul.
Illustration: Rasmus Juul.

Konferencen sætter fokus på de gode eksempler, der allerede finder sted. Men den fokuserer også på børn og unges manglende muligheder for kunstnerisk dannelse og medborgerskab og formulerer de nødvendige forudsætninger, der skal til for at realisere dette. Forskere og projektledere vil fortælle om resultaterne af deres arbejde, og formidlerne vil give deres bud på nye veje i arbejdet med at gøre kunst og kultur relevant for dagens børn og unge. Programmet byder desuden på en række toneangivende oplægsholdere, der præsenterer deres bud på udfordringer og nye veje.

Konferencen henvender sig til politikere, fagfolk inden for kunst, kultur, skole og fritid samt interesserede i en bred forstand.

Konferencens baggrund og formål

I Danmark har vi brystet os af et langvarigt nationalt fokus på børnekultur. Indsatsen er dokumenteret i bogen ”Børnekultur i Danmark 1945-2020”. Den udkom i 2021 på Gads Forlag og giver et samlet historisk overblik over børnekulturområdet og dets udvikling i Danmark gennem 75 år. Skrevet af en lang række eksperter og fagfolk med baggrund i den akademiske, organisatoriske og praktiske verden.

Bogen danner historisk afsæt for konferencen. Men hvordan står det til i dag, og hvor bevæger børnekulturen sig hen? Hvordan går det med børn og unge som udøvende deltagere i kunsten og kulturen? Ifølge flere rapporter er det kunstpædagogiske felt i forhold til børn og unge blevet nedprioriteret - ikke mindst i folkeskolen og der, hvor pædagoger, lærere og kunstpædagoger bliver uddannet.

Hvordan skal børn og unge lære at udtrykke sig gennem kunsten under disse vilkår? Nye undersøgelser peger desuden på, at et stigende antal børn og unge mistrives samtidig med, at vi får mere og mere dokumentation for kunst, kultur og litteraturens gavnlige effekter i forhold til mental sundhed.

Tilmelding 

Der er lukket for tilmeldinger, men konferencen vil blive streamet på dagen. Deltag i konferencen via Zoom (passcode: 299260).

Bag konferencen står en række fagfolk, forskere og praktikere, som alle har mange års erfaring på området. Københavns Universitet er medarrangør og vært for konferencen. Konferencen har desuden modtaget støtte fra flere almennyttige fonde.

  • Merete Dael, konsulent, tidligere Slots- og Kulturstyrelsen
  • Niels Græsholm, studielektor, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
  • Jan Helmer-Petersen, konsulent og tidl. sekretariatschef i Slots- og Kulturstyrelsen
  • Beth Juncker, professor emerita, Københavns Universitet
  • Henriette Ritz Kylmann, bibliotekschef, Køge Kommune 
  • Gitte Balling, lektor, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet

 

 

9.00 Ankomst, kaffe, the og croissanter
9.30 Velkommen til konferencen
Moderator Søren Friis Møller, ph.d. i ledelse på kulturområdet, BA i Teatervidenskab og MMD i ledelsesudvikling. Underviser på Kunst- og kulturlederuddannelsen, han er ekstern lektor på CBS/IOA og driver virksomheden ’culturaldemocracy’.
9.45 Indspark til konferencens tema: Hvorfor 'Hvad nu'?
Beth Juncker, professor emerita, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet, medredaktør af bogen ’Børnekultur i Danmark – 1945-2020’.
10.00 Hvem har ansvaret for børn og unges kunstneriske og kulturelle aktiviteter?
Niels Græsholm, studielektor i musik ved Københavns Universitet, underviser, komponist, musiker, dirigent og musikskolekonsulent.

I oplægget kommer Niels Græsholm ind på nogle vilkår for alle børn og unges fællesskab om kunstneriske aktiviteter, som kan have stor betydning for deres adgang og deltagelse og for deres trivsel. Man kunne spørge: Skal der være ligevægt mellem børns oplevelser af kunst og kultur, deres egne kulturelle aktiviteter og de kunstneriske aktiviteter, som iværksættes af voksne? Og hvem har ansvaret for en eventuel ligevægt? Har det betydning, hvilke voksne og hvilke institutioner, der løfter opgaven?

10.30 Trivsel gennem musikken – en tværfaglig indsats
Jes Gram, musikskoleleder i Furesø Musikskole. Diplomuddannet oboist fra DKDM, musiker og organist og med en diplomuddannelse i kunst- og kulturledelse og Jimmie Nolsøe, konsulent dansk kultur- og musikliv.

Et modelforsøg under ‘Grib Engagementet’ førte sidste år til, at Furesø Musikskole og specialundervisningen på Lille Værløse Skole i dag har et enestående samarbejde, hvor et stort antal af skolens elever med autisme deltager i fast musikundervisning. Jes Gram og Jimmie Nolsøe fortæller om, hvordan både elever og lærere i starten havde forbehold over for eksperimentet, men efter ganske få ugers musikundervisning havde flyttet sig mærkbart – og hvorfor fagot er et hit for børn med autisme.

11.00 Kaffe, the, optankning
11.15 Kunstneriske aktiviteter med børn og unge i almene boligområder
Martin Højland, direktør og medstifter af ’Turning Tables Danmark’.

Oplægget giver et indblik i, hvilke metoder Turning Tables Danmark benytter, når de mobiliserer børn og unge til at arbejde skabende med kunst og kultur. Organisationen er på få år vokset fra et lille projektdrevet initiativ til en mellemstor organisation med drift af tre kulturhuse placeret midt i tre almene boligområder. Omdrejningspunktet er den skabende kunst- og kulturproces og her lærer børn og unge alt fra at synge, skrive sange og lave dokumentarfilm til at skabe små koncerter og udstillinger.

11.45 Indspil fra salen (ordstyrer: Søren Friis Møller)
12.00 Mistrivsel i ungdomslivet - tendenser, dilemmaer og kunstens potentialer
Anne Mette W. Nielsen, lektor, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet. Oplægget ser nærmere på forskydninger i ungdomslivets mistrivselsformer, herunder opkomsten af et nyt risikobegreb, og det udpeger nogle af de samfundsmæssige tendenser, som sætter sig igennem i ungdomslivet i dag. Afslutningsvis introducerer det tre teser om kunst og kulturs særlige potentialer ind i ungdomslivet.
12.30 Frokost
13.15 BØV - Hvad sker der, når børn møder den nationale kulturarv?
Louise Ejgod, forskningsleder og Christiane Særkjær, Center for Kulturevaluering, Aarhus Universitet.

I projektet BØV – børns møde med den nationale kulturarv - belyser Aarhus Universitet sammen med Det Kongelige Teater, Nationalmuseet og SMK de tre institutioners strategier for børnepublikummet og børnenes møde med institutionerne. Udgangspunktet er børn som kulturelle medborgere. Gennem bl.a. samskabelse med børn belyses, hvordan meningsfulde møder ser ud fra forskellige børns perspektiver. Projektet er støttet af Augustinusfonden og gennemføres i årene 2023-2026. Præsentationen tager udgangspunkt i den første dataindsamling af møderne indsamlet i sommeren 2023.  

14.00 Indspil fra salen (ordstyrer: Søren Friis Møller)
14.15 Børn og unges kunstneriske medborgerskab
Kim Boeskov, ph.d. og evaluator af ’Grib engagementet’, Rytmisk Musikkonservatorium.

Begrebet om børn og unges kunstneriske medborgerskab sætter fokus på børn og unges rettigheder til at indgå i og blive medskabere af vores fælles kulturliv. På baggrund af erfaringerne fra det kulturministerielle initiativ Grib Engagementet diskuteres det, hvordan dette begreb kan gøres til et omdrejningspunkt for udviklingen af et inkluderende og engagerende kulturliv for alle børn og unge.

14.45 Kaffe, the, optankning
15.00 Digital børne- og ungekultur
Katrine K. Pedersen, medstifter af ’Tech and Childhood’, medlem af Det Etiske Råd, ekstern lektor på Københavns Universitet.

Er online deltagelse, dannelse og medborgerskab overhovedet muligt i en tid, hvor få techgiganter ejer og styrer de digitale mødesteder? Med smartteknologien har børn fået adgang til et overflødighedshorn af nye redskaber, fællesskaber og interesser. Men hvordan har det påvirket mulighederne for deltagelse og dannelse i børnehøjde? Oplægget tager temperaturen på digital børne- og ungekultur anno 2023 og zoomer ind på værdikoncepter, kulturclash og på de blinde vinkler af udviklingen.

15.30 Indspil fra salen (ordstyrer: Henriette R. Kylmann)
15.45 Hvordan kommer vi videre?
Paneldiskussion med oplægsholderne.

10 bud til ministeren: Opsamling og afrunding (v/ Beth Juncker)

17.00 Tak for i dag
Vi byder på et glas til afsked.

Konferencen gennemføres med tilskud fra Politiken-Fonden og Velfærds- og forskningsfonden for Pædagoger og i samarbejde med BØV – børns møde med den nationale kulturarv, som er støttet af Augustinusfonden.

Download programmet (pdf)