Studiecenter - Institut for Kommunikation

Få vejledning og hjælp undervejs i din uddannelse, eller hør om dine muligheder for at blive studerende på Institut for Kommunikation.

Lukkedage og åbningstider

 • Studieadministrationen og studie- og karrierevejledningen holder lukket for fysiske henvendelser fra d. 17. juni - d. 18. august. Kontakt os på mail, telefonen eller book tid til en samtale. 

Studieadministrationen kan hjælpe med spørgsmål om den praktiske og administrative del af din uddannelse som fx:

 • Kurser og eksaminer
 • Tilmelding og aflevering
 • Specialetilmelding og aflevering
 • Merit- og dispensationsansøgninger
 • Regler og studieaktivitetskrav

Studie- og karrierevejledningen tilbyder professionel sparring, vejledning og støtte til studielivet, fx om:

 • Studieplanlægning og valg på din uddannelse
 • Eksamensforberedelse og studieteknik
 • Arbejdsliv og karriere
 • Sygdom, barsel og usædvanlige forhold
 • Grænseoverskridende oplevelser

 

Studieadministrationen har åbent telefonisk mandag til torsdag fra kl. 9:00-11:00.

Telefonnummer: +45 35 32 88 55

OBS! Vi har for tiden tekniske problemer med vores telefonsystem. Det betyder, at dit opkald måske ikke går igennem, eller at vi ikke kan høre, hvad du siger.
KU-IT arbejder på at løse problemet. Prøv at ringe op igen eller kontakt os per mail. Vi håber, at problemet snart er løst. Tak for tålmodigheden.

 

Kurser og eksamen

Har du konkrete spørgsmål til kursus- og eksamenstilmelding, afleveringer eller regler? Så skriv til studieadministrationen på: komm-studieadm@hum.ku.dk

Husk at benytte din KUmail, når du henvender dig. Så kan vi hurtigere og bedre hjælpe dig.

Dispensation

Vil du søge dispensation eller har du spørgsmål til en igangværende ansøgning, skal du skrive til:
komm-disp@hum.ku.dk

Hvis du har spørgsmål inden du sender en dispensationsansøgning, anbefaler vi at du kontakter studie- og karrierevejledningen.

Specialer

Har du spørgsmål til dit speciale, så skriv til:
komm-specialer@hum.ku.dk

Alle henvendelser bliver besvaret indenfor 1-3 hverdage.

OBS: Hvis du har problemer tæt på en afleveringsfrist, er det vigtigt, at du skriver til os inden fristens udløb. På den måde kan du dokumentere, at du har kontaktet os rettidigt.

 

 

Få underskrevet karakterbevis eller indskrivningsbekræftelse på KUnet

Som studerende kan du bestille et underskrevet bevis på karakterer eller studieaktivitet gennem Studieinformation på KUnet. Bestil den udskrift du har brug for på denne side.

Du vil modtage det underskrevne dokument på din KUmail inden for 24 timer.

Skriv til studieadministrationen, for at få certificeret andre dokumenter

Hvis du har brug for certificering af andre dokumenter, kan du sende dem, i pdf-format, til: komm-studieadm@hum.ku.dk 

Send mailen fra din KUmail, så vi bedre kan hjælpe dig! Som tidligere studerende kan du bruge en anden mailadresse, og skal i så fald oplyse dit fulde navn og studienummer i mailen.

 

 

 

 

 

Studie- og karrierevejledningen har åbent telefonisk mandag til torsdag fra kl. 9:00-11:00.

I vores telefontid om formiddagen kan du snakke med en studievejleder i 10-15 min.

Telefonnummer: +45 35 32 89 90

OBS! Vi har for tiden tekniske problemer med vores telefonsystem. Det betyder, at dit opkald måske ikke går igennem, eller at vi ikke kan høre, hvad du siger.
KU-IT arbejder på at løse problemet. Prøv at ringe op igen eller kontakt os per mail. Vi håber, at problemet snart er løst. Tak for tålmodigheden.

 

 

Har du brug for vejledning eller hjælp til muligheder, regler og rammer? Så skriv til studie- og karrievejledningen.

Husk at benytte din KUmail, når du henvender dig, hvis du er studerende. Så kan vi hurtigere og bedre hjælpe dig.

Mail: studievejledning@hum.ku.dk

 

 

En vejledningssamtale er berammet til 25 minutter og kan foregå på campus ved lokale 16.1.54 eller telefonisk.

Hvis du har booket en telefonisk vejledningssamtale, ringer vi dig op på det tidspunkt, hvor du har booket samtalen.

Hvis du er interesseret i en af vores uddannelser, men ikke er studerende på KU, kan du booke en samtale via din private mailadresse.

NB! Hvis du ikke har brugt bookingsystemet før, skal du trykke på 'Ny kunde?' for at oprette en bruger og et kodeord.

 

 

En karrieresamtale er relevant for dig, uanset om du lige er startet på din uddannelse, eller om du sidder og lægger sidste hånd på specialet.

Vores udgangspunkt for samtalen er behandle tanker om karriere og livet efter universitetet, som en løbende refleksion over de ønsker, du har for din tilværelse.

Du kan fx få vejledning om

 • Dine jobmuligheder og ønsker for dit kommende arbejdsliv.
 • Dine kompetencer – dem du har, og dem du vil opbygge.
 • Tvivl og valg undervejs, der har med karriere at gøre.
 • Hvordan du griber din jobsøgning an – både til studiejobs og efter studiet.
 • Feedback på ansøgning, et CV eller din LinkedIn-profil

NB! Hvis du ikke har brugt bookingsystemet før, skal du trykke på 'Ny kunde?' for at oprette en bruger og et kodeord.

Karrieresamtaler foregår som udgangspunkt fysisk, i vores vejledningslokale: 16.1.43. Skriv dit telefonnummer i din bookingkommentar, hvis du har behov for en telefonisk karrieresamtale.

 

 

OBS! Studiecenteret er lukket for fysiske henvendelser fra d. 17. juni - d. 18. august.  

Har du et hurtigt spørgsmål mv., kan du træffe studie- og karrierevejledningen fysisk mellem kl. 11:00-12:00 mandag til torsdag.

Kig ind: Lokale 16.1.54, Karen Blixens Plads 8, 2300 København

 

Tavshedspligt og oplysningspligt

Studievejledningen har tavshedspligt. Det betyder, at du kan tale med os med en forvisning om, at det vil blive imellem os, medmindre at vi gennem vejledningen bliver vidende om kriminelle forhold eller eksamenssnyd. I disse tilfælde er vi forpligtiget til at viderebringe informationerne til studielederen.
Læs studievejledningens servicemål.