Studiecenter - Institut for Kommunikation

Få vejledning og hjælp undervejs i din uddannelse, eller hør om dine muligheder for at blive studerende på Institut for Kommunikation.

Velkommen tilbage til et nyt semester!

 

I Studiecenteret bliver dit opkald modtaget af studieadministration og studie- og karrierevejledere. Vi kan hjælpe med: 

Spørgsmål om 

 • kurser og eksamen
 • tilmelding eller afleveringer
 • speciale
 • merit- og dispensationsansøgninger
 • regler og studieaktivitetskrav
 • udveksling.

Telefonnummer: +45 35 32 88 55

Kig ind: Lokale 16.1.54, Karen Blixens Plads 8, 2300 København S

Hvis du har brug for en længere samtale, kan du booke en tid hos Studie- og karrierevejledningen nedenfor.

 

 

Book en aftale med en studie- og karrierevejleder, hvis du har brug for:

Vejledning og sparring om

 • dit studieforløb - planlægning og valg undervejs
 • sygdom, barsel eller ændrede planer
 • studievalg, praktik eller tilvalg
 • trivsel og studietvivl
 • dine fremtidsplaner og din karriere

En vejledningssamtale er berammet til 25 minutter og kan foregå på campus ved lokale 16.1.54 eller telefonisk. 

Hvis du har booket en telefonisk vejledningssamtale ringer vi dig op på det tidspunkt hvor du har booket samtalen.

Hvis du er interesseret i en af vores uddannelser, men ikke er studerende på KU, kan du booke en samtale via din private mailadresse.

NB! Hvis du ikke har brugt bookingsystemet før skal du trykke på 'Ny kunde?' for at oprette en bruger og et kodeord.

 

En karrieresamtale er relevant for dig, uanset om du lige er startet på din uddannelse, eller om du sidder og lægger sidste hånd på specialet.

Vores udgangspunkt for samtalen er behandle tanker om karriere og livet efter universitetet, som en løbende refleksion over de ønsker, du har for din tilværelse.

Du kan fx få vejledning om

 • Dine jobmuligheder og ønsker for dit kommende arbejdsliv.
 • Dine kompetencer – dem du har, og dem du vil opbygge.
 • Tvivl og valg undervejs, der har med karriere at gøre.
 • Hvordan du griber din jobsøgning an – både til studiejobs og efter studiet.
 • Feedback på ansøgning, et CV eller din LinkedIn-profil

NB! Hvis du ikke har brugt bookingsystemet før skal du trykke på 'Ny kunde?' for at oprette en bruger og et kodeord.

Karrieresamtaler foregår som udgangspunkt fysisk, i vores vejledningslokale: 16.1.43. Skriv dit telefonnummer i din bookingkommentar, hvis du har behov for en telefonisk karrieresamtale.

 

 

Studie- og karrierevejledningen

Har du brug for vejledning eller hjælp til muligheder, regler og rammer? Så skriv til studie- og karrievejledningen på: 
komm-studievejl@hum.ku.dk

Kurser og eksamen

Har du konkrete spørgsmål til kursus- og eksamenstilmelding, afleveringer eller til en ansøgning, du allerede har sendt? Så skriv til studieadministrationen på: 
komm-studieadm@hum.ku.dk

Dispensation

Vil du søge dispensation, skal du skrive til:
komm-disp@hum.ku.dk

Specialer

Har du spørgsmål til dit speciale, så skriv til:
komm-specialer@hum.ku.dk

 

 

Tavshedspligt og oplysningspligt

Studievejledningen har tavshedspligt. Det betyder, at du kan tale med os med en forvisning om, at det vil blive imellem os, medmindre at vi gennem vejledningen bliver vidende om kriminelle forhold eller eksamenssnyd. I disse tilfælde er vi forpligtiget til at viderebringe informationerne til studielederen.
Læs studievejledningens servicemål.