KU KOMM(INF) Bibliotekets samlinger

Biblioteket har en række specialsamlinger, som (måske) kan findes via Katalogen. Her er en liste med forklaringer og mulighed for adgang til dem. Hver gang der henvises til personalet, menes  personalet på KOMM Biblioteket.

Læs også vores Libguide om vore materialer, hvor tingene er beskrevet på en lidt anden måde.

Specialsamlinger i huset:

 • Bibliografi-samling – Spørg personalet (magasin)
  Eksempelsamling til undervisningsbrug. Består af danske og udenlandske trykte bibliografier. Samlingen er placeret i kælderen.  Kan ikke hjemlånes, men værker kan bruges på KOMM.
 • Bibliotekshistoriske småtryk – Spørg personalet (Magasin)
  Bibliotekshistoriske småtryk forefindes på nuværende tidspunkt, i en separat arkivrække, som kan slås op i en registrant (Excel). Denne del-samling registrerer årsberetninger og kataloger mv. fra danske biblioteksforeninger, folkebiblioteker og centrale institutioner, samt indtil 1980 også en del materiale fra forskningsbiblioteker. Tidsmæssigt dækkes ca. 1824-1985. Spørg personalet efter excel-filen for at finde frem til opstilling. (ses ikke i katalogen)
 • Boghistorisk Eksempelsamling
  Efter aftale kan man få adgang til materialer fra denne samling til forskningsbrug.
  Den boghistoriske eksempelsamling ved Institut for Kommunikation (KOMM) er en studiesamling der blev opbygget i laboratoriet ved fagområdet Bogvæsen på Danmarks Biblioteksskole i København i årene 1956-2010.

Samlingen rummer omkring 2.000 historisk signifikante bøger trykt og udgivet fortrinsvis i Danmark i tidsrummet fra ca. 1500 til nu. Specielt rummer samlingen tidstypiske bogudgivelser som viser udviklingen af kvalitetsopfattelsen blandt danske forlæggere og de grafiske fags udøvere, samt den voksende brug af illustrationer i bøger. Desuden rummer samlingen relateret faglitteratur om bogvæsentlige emner.

I samlingen findes:    Bøger/værker og materialer opstillet tematisk om:

 • bøger og boghistorie generelt
 • tilgrænsende fagområder
 • papir og papirproduktion
 • bogbind og færdiggørelse
 • skrift og skriftdesign
 • typografi og grafisk design
 • grafik, illustrerede bøger og trykte illustrationer

Boghistoriske eksempler opstillet i kronologisk orden

 • Hoved- og specialeopgaver (1971- 2007) - Spørg personalet (magasin)
  Bibliotekets samling af  hovedopgaver og specialer er registreret i katalogen. Bemærk at ikke alle hovedopgaver og specialer kan beses. Opgaver markeret med " Klausuleret ifølge forfatterens beslutning" kan kun ses mod forfatterens skriftlige tilladelse. Nogle opgaver henviser til e-udgaver. Der er åben og gratis adgang til disse. Registreringen i katalogen ophørte med udgangen af 2007. Efter aflevering til Rigsarkivet, har KOMM kun ét eksemplar selvom katalogen siger to. Du kan spørge, om vi har ét eksemplar, men det er mest sandsynligt, at du skal henvende dig på Rigsarkivet. Se også Studenterprojekter.  
 • Håndbogssamlingen
  Bf-Håndbogssamlingen er en lille samling håndbøger centreret omkring emnet biblioteker, information og ordbøger. De står for sig på 1.sal på de lave hylder nærmest indgangen. Ikke til hjemlån.
 • Historisk Børnebogssamling - Spørg personalet (magasin)
  Samling af ældre danske børnebøger doneret af fhv. skolebibliotekar Emil Johansson, København til Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek i 1995 og 1996. Samlingen indeholder ældre børnelitteratur på dansk, incl. oversættelser fra engelsk, tysk og fransk. Mange af værkerne findes i mange forskellige oplag, udgaver og oversættelser. Endvidere findes der titler på norsk, svensk, engelsk og tysk og enkelte andre sprog. I alt ca. 5.200 bind. Samlingen er registreret i Bibliotekskatalogen under placeringsbetegnelsen "HBø" for Historisk Børnebogssamling. Alle oversættere og illustratorer er registreret, også i de tilfælde hvor der er særlige omslagsillustratorer. Endvidere er de mange børnebogsserier registreret. Kan ikke hjemlånes, men kan læses på KOMM. Kontakt personalet.
 •  Plader - Biblioteket har ca. 100 LPer med dansk indhold. Efter aftale kan de høres på biblioteket.
 • Plakatsamlingen - Spørg personalet (magasin)
  Plakater om biblioteker. Samlingen består af ca. 710 plakater med relation til biblioteksvirksomhed, fortrinsvis danske fra perioden 1980-2000. Samlingen er ordnet i fire grupper: Arrangementsvirksomhed, Litteraturformidling, Børnebiblioteker og Generel PR for biblioteker. Plakaterne er katalogiseret og kan søges i vores katalog. Skriv 'plakat' i søgefeltet. Så kan du kombinere din søgning med andre ord. Kan ikke hjemlånes. Tal med personalet om adgang.
 • Referencesamlingen - 1. sal Bygning 14.
  Består af eksempler på danske eller udenlandske trykte håndbøger og encyklopædier. Samlingen er placeret i på bygning 14.1. etage. Kan ikke hjemlånes.
 • Semesterhylde – KOMM Biblioteket. Alle KOMM semesterhylder er på 2. sal bygning 14.
  Se vores  Semesterhylde. Opstillingen er midlertidig, da litteraturen skifter semester efter semester. Bøger på semesterhylden er opstillet alfabetisk efter titlen - uanset klassifikation. Kan ikke hjemlånes, men kan læses i KOMMs bibliotek.
 • Studenterprojekter 2008-2019 -  Studenteropgaver fra Danmarks Biblioteksskole, Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) og Institut for Informationsstudier (INF) fra 2008-2018. Specialer og erhvervsrelaterede projekter; dog kun bachelor i perioden 2008-2013. Disse kan findes via søgessystemet, hvor specialer og erhvervsrelaterede projekter (bibliotekar DB) i fuldtekst er tilgængelige.
  Her er link til søgeadgangen https://soeg.kb.dk/discovery/search?vid=45KBDK_KGL:SPECIALER&lang=da
 • Studenterprojekter 2020-  - Studenteropgaver for Institut for Kommunikation (KOMM) findes også her:
  https://soeg.kb.dk/discovery/search?vid=45KBDK_KGL:SPECIALER&lang=da
  Bemærk: Siden upload er blevet frivillig, er antallet af opgaver begrænset.
 • Trykte tidsskrifter – Spørg personalet
  Der findes trykte tidsskrifter tre steder: I KOMM Biblioteket findes de ’levende’ abonnementer for indeværende kalenderår opstillet i tidsskrift-reolen 1. sal bygning 14. På 1. sal findes desuden de fleste årgange af danske, skandinaviske, centrale og ’levende’ tidsskrifter som ikke findes i e-form. Tidsmæssigt starter denne samling i år 2000, men der kan være ældre årgange. De står i alfabetisk orden. Endelig findes i magasin ældre, ’eksotiske’ og sjældne tidsskrifter, som ikke findes i e-form, samt ældre årgange. Har du behov for en kopi – kontakt da personalet. Ingen hjemlån.
 • Udlånssamlingen
  Halvdelen af INF Udlånssamlingen står fremme på Københavns Universitetsbibliotek, Søndre Campus på Karen Blixens Plads 7 og kan frit hentes og selv-udlånes. Den anden halvdel står i magasin og skal hentes af personalet. Spørg os eller bestil til afhentning på Universitetsbiblioteket.

Udenfor Katalogen

 • Avisudklip - Spørg personalet (magasin)
  Biblioteket har abonneret på danske avisudklip omhandlende biblioteker 1983-2007. Disse udklip mangler dog for nogle år i sommermånederne. Biblioteket har desuden arvet Bibliotekstilsynets ret omfattende avisudklipsamling, der går helt tilbage til oprettelsen af Bibliotekstilsynets forgænger Statens Bogsamlingskomité i 1910, men reelt omfatter den kun 1961-1983. Adgang til avisudklipsamlingen fås ved henvendelse i Biblioteket. Kaldes Bibliotekshistorisk Arkiv.
 • Anmeldelser af dansk udgivet skøn- og faglitteratur i danske dagblade fra 1965 – 2005
  KOMM Biblioteket: Henvendelse i bibliotekets åbningstid (magasin). (Anmeldelser af dansk udgivet skøn- og faglitteratur i danske dagblade fra 1990 / søg i Infomedia og via bibliotek.dk på bogens titel)
 • Anmeldelser og forfatteromtaler i danske dagblade.
  Forfatter og emne indgang (Holger og Karen Pedersens avisudklipssamling) fra ca. 1940 – 1978
  KOMM Biblioteket: Henvendelse i bibliotekets åbningstid. (Lektørudtalelser/Materialevurdering: Biblioteksfaglig bedømmelse af nye bøger 1996- Søg via Bibliotek.dk på bogens titel)
 • Bibliotekshistorisk billedsamling – Spørg personalet (magasin)
  Samling arvet fra Bibliotekstilsynet. Omfatter ca. 3.500 overvejende danske fotos, primært fra i sort/hvid. Samlingen er ordnet i fire hovedområder: "Grupper / Institutioner", "Personer", "Saglig" og "Topografisk”. Dækker tidsmæssigt ca. 1900-1995. Kan ikke lånes, men kontakt personalet om brug.
 • Bibliotekshistoriske Genstande.
  Biblioteket ejer en beskeden samling af historiske genstande knyttet til biblioteksvæsnet. Kan ikke lånes, men kontakt personalet om brug. 
 • Læs om andre samlinger udenfor katalogen


Links til samlinger relevant for Boghistorie:

Samlingen indskriver sig nationalt i et netværk af museer og samlinger, som beskæftiger sig historisk med de grafiske fag og dets produkter. I disse samlinger findes der ofte historisk interessante tryksager og faglitteratur som ellers kan være vanskelig at finde (fx tekniske beskrivelser og manualer). I Danmark findes følgende grafiske museer:

Vingaards Officin. Bogtrykmuseet Viborg

Bogtrykmuseet i Esbjerg

Det Gamle Trykkeri i Nakskov

Danmarks Tekniske Museum i Helsingør

Grafisk Museum, Hillerød

Industrimuseet, Horsens / Trykkeriet

Det gamle Trykkeri Slagelse Museum

Videbæk Egnsmuseum

Svendborg Avis Museum