KU KOMM(INF) Bibliotekets samlinger

Biblioteket har en række specialsamlinger, som (måske) kan findes via Katalogen. Her er en liste med forklaringer og mulighed for adgang til dem. Hver gang der henvises til personalet, menes  personalet på KOMM Biblioteket.
Læs også vores Libguide om vore materialer, hvor tingene er beskrevet på en lidt anden måde.

Specialsamlinger i huset: 
 • Avisudklip - Spørg personalet (magasin)
  Biblioteket har abonneret på danske avisudklip omhandlende biblioteker 1983-2007. Disse udklip mangler dog for nogle år i sommermånederne. Biblioteket har desuden arvet Bibliotekstilsynets ret omfattende avisudklipsamling, der går helt tilbage til oprettelsen af Bibliotekstilsynets forgænger Statens Bogsamlingskomité i 1910, men reelt omfatter den kun 1961-1983. Adgang til avisudklipsamlingen fås ved henvendelse i Biblioteket. Kaldes Bibliotekshistorisk Arkiv.
 • Bibliografi-samling – Spørg personalet (magasin)
  Eksempelsamling til undervisningsbrug. Består af danske og udenlandske trykte bibliografier. Samlingen er placeret i kælderen.  Kan ikke hjemlånes, men værker kan bruges på KOMM.
 • Bibliotekshistorisk billedsamling – Spørg personalet (magasin)
  Samling arvet fra Bibliotekstilsynet. Omfatter ca. 3.500 overvejende danske fotos, primært fra i sort/hvid. Samlingen er ordnet i fire hovedområder: "Grupper / Institutioner", "Personer", "Saglig" og "Topografisk”. Dækker tidsmæssigt ca. 1900-1995. Kan ikke lånes, men kontakt personalet om brug.
 • Hoved- og specialeopgaver (1971- 2007) - Spørg personalet (magasin)
  Bibliotekets samling af  hovedopgaver og specialer er registreret i katalogen. Bemærk at ikke alle hovedopgaver og specialer kan beses. Opgaver markeret med " Klausuleret ifølge forfatterens beslutning" kan kun ses mod forfatterens skriftlige tilladelse. Nogle opgaver henviser til e-udgaver. Der er åben og gratis adgang til disse. Registreringen i katalogen ophørte med udgangen af 2007. Efter aflevering til Rigsarkivet, har KOMM kun ét eksemplar selvom katalogen siger to. Du kan spørge, om vi har ét eksemplar, men det er mest sandsynligt, at du skal henvende dig på Rigsarkivet. Se også Studenteropgaver.  
 • Historisk Børnebogssamling - Spørg personalet (magasin)
  Samling af ældre danske børnebøger doneret af fhv. skolebibliotekar Emil Johansson, København til Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek i 1995 og 1996. Samlingen indeholder ældre børnelitteratur på dansk, incl. oversættelser fra engelsk, tysk og fransk. Mange af værkerne findes i mange forskellige oplag, udgaver og oversættelser. Endvidere findes der titler på norsk, svensk, engelsk og tysk og enkelte andre sprog. I alt ca. 5.200 bind. Samlingen er registreret i Bibliotekskatalogen under placeringsbetegnelsen "HBø" for Historisk Børnebogssamling. Alle oversættere og illustratorer er registreret, også i de tilfælde hvor der er særlige omslagsillustratorer. Endvidere er de mange børnebogsserier registreret. Kan ikke hjemlånes, men kan læses på INF. Kontakt personalet.
 • Møllehøjgårdsamlingen – Spørg personalet (Magasin)
  Består af ca. 822 bind samlet og udvalgt af civilingeniør Aage Kann Rasmussen, erhvervet til Biblioteksskolen (INF) i 1991. Samlingen har titlen "Den vestlige verdens store bøger", og består af bøger af og om ca. 200 udvalgte forfattere gennem 3.000 år. Alle genrer: Filosofi, historie, skønlitteratur, naturvidenskab, jura, medicin etc. er repræsenteret. Samlingen kom til Institutionen i 1991. Samlingen er beskrevet i en bog med titlen "Den vestlige verdens store bøger". Flyttet til magasin. Kan ikke hjemlånes.
 • Plakatsamlingen - Spørg personalet (magasin)
  Plakater om biblioteker. Samlingen består af ca. 710 plakater med relation til biblioteksvirksomhed, fortrinsvis danske fra perioden 1980-2000. Samlingen er ordnet i fire grupper: Arrangementsvirksomhed, Litteraturformidling, Børnebiblioteker og Generel PR for biblioteker. Plakaterne er katalogiseret og kan søges i vores katalog. Skriv 'plakat' i søgefeltet. Så kan du kombinere din søgning med andre ord. Kan ikke hjemlånes. Tal med personalet om adgang.
 • Referencesamlingen - 1. sal (åbne hylder)
  Består af eksempler på danske eller udenlandske trykte håndbøger og encyklopædier. Samlingen er placeret i på bygning 14.1. etage. Kan ikke hjemlånes.
 • Semesterhylde – KU KOMM (INF) Biblioteket
  Se vores  Semesterhylde. Opstillingen er midlertidig, da litteraturen skifter semester efter semester. Bøger på semesterhylden er opstillet alfabetisk efter titlen - uanset klassifikation. Kan ikke hjemlånes, men kan læses i KOMMs bibliotek.
 • Småtryk – Spørg personalet (Magasin)
  Bibliotekshistoriske småtryk forefindes på nuværende tidspunkt, i en separat arkivrække, som kan slås op i en registrant (Excel). Denne del-samling registrerer årsberetninger og kataloger mv. fra danske biblioteksforeninger, folkebiblioteker og centrale institutioner, samt indtil 1980 også en del materiale fra forskningsbiblioteker. Tidsmæssigt dækkes ca. 1824-1985. Spørg personalet efter excel-filen for at finde frem til opstilling.
 • Studiesamlingen – Spørg personalet (magasin)
  Dannelseslitteratur om litteratur, filosofi, samfundsdebat, film etc. Kan måske udlånes. Spørg personalet.
 • Trykte tidsskrifter – Spørg personalet
  Der findes trykte tidsskrifter tre steder: I KOMM Biblioteket findes de ’levende’ abonnementer for indeværende kalenderår. På 1. sal findes desuden de fleste årgange af danske, skandinaviske, centrale og ’levende’ tidsskrifter som ikke findes i e-form. Tidsmæssigt starter denne samling i år 2000, men der kan være ældre årgange. De står i alfabetisk orden. Endelig findes i magasin ældre, ’eksotiske’ og sjældne tidsskrifter, som ikke findes i e-form, samt ældre årgange. Har du behov for en kopi – kontakt da personalet. Ingen hjemlån.
 • Udlånssamlingen
  Halvdelen af udlånssamlingen står fremme på Københavns Universitetsbibliotek, Søndre Campus på Karen Blixens Plads 7 og kan frit hentes og selv-udlånes. Den anden halvdel står i magasin og skal hentes af personalet. Spørg os eller bestil til afhentning på universitetsbiblioteket.

Udenfor Katalogen

 • Anmeldelser af dansk udgivet skøn- og faglitteratur i danske dagblade fra 1965 – 2005 / KOMM Biblioteket: Henvendelse i bibliotekets åbningstid
 • Anmeldelser af dansk udgivet skøn- og faglitteratur i danske dagblade fra 1990 / søg i Infomedia og via bibliotek.dk på bogens titel
 • Anmeldelser og forfatteromtaler i danske dagblade forfatter og emne indgang (Holger og Karen Pedersens avisudklipssamling) fra ca. 1940 – 1978 / KOMM Biblioteket: Henvendelse i bibliotekets åbningstid
 • Lektørudtalelser/Materialevurdering : Biblioteksfaglig bedømmelse af nye bøger 1967 – 1996 i papir / KOMM Biblioteket: Henvendelse i bibliotekets åbningstid
 • Lektørudtalelser/Materialevurdering: Biblioteksfaglig bedømmelse af nye bøger 1996- Søg via Bibliotek.dk på bogens titel