Studienævn

Studienævnet på Institut for Kommunikation består pr. 1. februar 2023 af følgende medlemmer:

Medarbejderrepræsentanter

Studenterrepræsentanter

Studieleder

Sekretær