Kvalitetssikring af uddannelser

På Institut for Kommunikation er kvalitetssikringen en vigtig del af uddannelsesudviklingen. De årlige uddannelsesredegørelser i kombination med undervisningsevalueringer og kontakten med eksterne interessenter udgør rygraden i den løbende monitorering, som bruges til at fremtidssikre og videreudvikle vores uddannelser.

Ansvarsfordeling

Kvalitetssikringen af uddannelser er en stor opgave, og derfor er de enkelte dele uddelegeret til en lang række medarbejdere. I nedenstående dokument, er en oversigt over de ansvarlige for de enkelte dele af kvalitetssikringen.

Undervisningsevalueringer

Undervisningsevalueringerne diskuteres i studienævnet, og herefter udarbejdes en samlet evalueringsrapport for alle instituttets uddannelser.

Informationsstudier

Film- og medievidenskab, Filosofi, Kommunikation & IT, Retorik, Pædagogik og Cognition & communication 

  • Studienævnets evalueringspolitik - DK UK
  • Sammenfatning af undervisningsevaluering foråre 2018 (PDF)
  • Sammenfatning af undervisningsevaluering efterår 2018 (PDF)
  • Sammenfatning af undervisningsevaluering foråre 2019 (PDF)
  • Sammenfatning af undervisningsevaluering efterår 2019 (PDF)
  • Sammenfatning af undervisningsevaluering forår 2020 (PDF)
  • Sammenfatning af undervisningsevaluering efterår 2020 (PDF)