Aftagerpaneler

Instituttet har 7 aftagerpaneler, nemlig ét for hver uddannelse/fag. De enkelte paneler er sammensat af 8-10 eksterne repræsentanter for instituttets aftagerområder. Ved møder i aftagerpanelerne deltager viceinstitutleder for uddannelse, studieleder, uddannelseskoordinatorer samt repræsentanter for studienævnet. Der afholdes mindst ét årligt møde i panelerne. Derudover findes et Dimittendpanel for Kommunikation og It.

Aftagerpanelerne indgår i dialog med instituttet om uddannelsernes kvalitet og relevans og har følgende opgaver:

 • Rådgive og vejlede instituttet vedr. arbejdsmarkedets behov
 • Understøtte de studerendes karrieremuligheder
 • Understøtte instituttets netværk med erhvervslivet
 • Bidrage til markedsføring af instituttets uddannelser
 • Bidrage til evaluering af instituttets uddannelser
 • Afgive udtalelse om spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet
 • Understøtte instituttets uddannelsesstrategiske arbejde

Aftagerpanelerne bidrager desuden til udvikling af eksisterende og nye uddannelser og undervisnings- og prøveformer samt til uddannelsernes internationalisering. Aftagerpanelernes virke er også kort beskrevet i Kapitel 5 i KUs vedtægt.

Cognition & Communication

 • Jannik Landt Fogt, Netcompany A/S
 • Mikkel Sørensen, Ejer og CEO i /KL.7
 • Keld Stehr Nielsen, Danske Bank
 • Mie Bjerre, Specialkonsulent i KL
 • Peder Esben Bilde, direktør i Helene Elsass Centret
 • Josephine Michau, direktør i Michau+
 • David Rasmussen, Nordea
 • Alex Bager

Film- og Medievidenskab

 • Bent Steeg Larsen, analysechef, Politiken
 • Christina Sulebakk, Executive Vice President i marketing, HBO Europe
 • Grith Okholm Skaarup, kommunikationschef, Kammeradvokaten
 • Jakob Høgel, udviklingskonsulent Nationalmuseet
 • Lars Rønnow Torp, redaktionschef, DR
 • Niels Viby Mogensen, direktør i mediebureauet Off-Road
 • Nina Henriksen, Kommunikationskonsulent, Henriksen CPR
 • Peter Skovfoged Laursen, gymnasielærer, Ørestad Gymnasium/Metropolitanskolen
 • Rasmus Krogh, Acquisition manager, Nordisk Film
 • Sofie Gry Laursen, kommunikationsmedarbejder, Danmarks Akkrediteringsinstitution
 • Thomas Madsen-Mygdal, internetentreprenør
 • Trine Nielsen, rektor, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Filosofi

 • Sigurd Lauridsen, projektleder i DEA
 • Ditte Mesick, fuldmægtig i Forsknings- og Innovationsstyrelsen
 • Stine Djørup, fuldmægtig i sekretariatet for Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom, Forskningsstyrelse
 • Frederik Delholm, CSC, Dansk Magisterforening
 • Carsten Topholt, McKinsey
 • Peter Madsen, Pema Konsulentfirma
 • Jørgen Herman Monrad, gymnasielærer, Sankt Annæ Gymnasium
 • Esben Wendt Lorenzen, gymnasielærer, Sankt Annæ Gymnasium
 • Joakim Kroman Rasmussen, projektassistent, CBS
 • Kirsten From, DTU
 • Emil Lundbjerg Møller, strategikonsulent, DR
 • Jeppe Kerckhoff, Dansk Handicapforbund
 • Mia Holstein, pressechef, DA
 • Kristoffer Weiss, Arkitektfirma

Informationsstudier

 • Christian Lauersen, chef for Det Samfundsfaglige Fakultetsbibliotek
 • Ejvind Jørgensen, Strategidirektør, cBrain
 • Rikke Andreasen, Director, Novo Nordisk, Global Information & Analysis
 • Tine Segel, formand, Bibliotekarforbundet (næstformand for Aftagerpanelet)
 • Hanne Marie Knudsen, Direktør for Knudsen Syd
 • Marie Østergaard, bibliotekschef, Aarhus Bibliotekerne
 • Bo Weymann, chefstrateg, Strategisk Udvikling, DBC

Kommunikation og IT

 • Annette Klynge, HR partner, VP Securities
 • Lise Sohn Kammersgaard, digital mediechef, Aller
 • Dixi Louise Strand, Special Advisor, Region Sjælland
 • Marie Fenger, Digital Innovation Specialist, Alexandrainstituttet 
 • Lasse Vogelsang, Project Manager, Edlund
 • Mia Jung-Elmertoft, Head of Acceleration, Copenhagen School of Entrepreneurship
 • Tobias Uldall-Espersen, partner, Media-Now.dk
 • Kristian Billeskov Bøving, Irmgart Technology Partners
 • Stina Broberg Hansen, Københavns Kommune
 • Thor Hvidbak, Senior Manager, Deloitte

Kommunikation og IT (dimittendpanel)

 • Mathias Nick Andersen, Head of Digital Excellence, Falck Group
 • Kenny Luttinen Andreassen, CTO & CIO,com og IvoCall Aps
 • Sara Victor-Hansen, Business IT Graduate, Novo Nordisk
 • Johan Lynnerup, UX konsulent, NNIT
 • Nicoline Davidsen, UX konsulent, Nordisk Film
 • Jacob Funch, Product Manager, Swipp
 • Frejdie Søndergård-Gundmandsen, it-konsulent, cBrain
 • Nikoline Heideman Gregersen, Kommunikation og it-konsulent, Biogen
 • Sofie Frølund, Projektkoordinator, Adapt Mobile
 • Anne Kyster Hvelplund, Project Manager, Molamil

Pædagogik

 • Annemarie Dencker, projektleder, Kræftens Bekæmpelse
 • Marlene Vorborg Jensen, Roskilde Kommune
 • Marie Ringmose, Slagelse Kommune
 • Lise Tingleff Nielsen, Danmarks Evalueringsinstitut
 • Trine Marie Melchior Madsen, Uddannelses- og forskningsministeriet
 • Thorkild Thejsen
 • Mette Burchardt, lektor, Aalborg Universitet
 • Christian Aabro, UCC København
 • Esben Guld Fuglsang, seniorproceskonsulent, KMD

Retorik

 • Anne Katrine Lund, kommunikationsrådgiver, AKL Kommunikation
 • Anders Due, kommunikationskonsulent, Statens It
 • Anissi Thorndal Ghazaleh, selvstændig kommunikationsrådgiver, Ghazaleh Communication
 • Kell Jarner Rasmussen, adm. direktør, Rhetor
 • Mark Thomsen, selvstændig konsulent, BLUX
 • Michelle Laviolette, senior kampagne projektleder, Rådet for Sikker Trafik
 • Casper Fruergaard Schrøder, økonomikorrespondent, DR
 • Nanna Flindt Kreiner, lektor, Rysensteen Gymnasium
 • Marie Kruse, sekretariatschef, Københavns Kommunes Socialforvaltning