Henrik Jochumsen

Henrik Jochumsen

Lektor - forfremmelsesprogrammet

Primære forskningsområder

Mit forskningsfokus er ABM-området, herunder folkebibliotekets udvikling i et globaliseret, digitaliseret videns- og oplevelsessamfund. Som kultursociolog er jeg særligt interesseret i, hvordan samfundsudviklingen påvirker ABM-institutionerne og omvendt, hvordan ABM-institutionerne påvirker samfundsudviklingen. Jeg har i min forskning altid haft særligt fokus på folkebiblioteket som en central videns- og kulturinstitution, og i denne forbindelse prioriterer jeg højt, at min forskning også konkret kan bidrage til udviklingen på biblioteksfeltet. Min interesse for udvikling på ABM-området betyder, at jeg i tiltagende grad også beskæftiger mig med entreprenørskab, innovation og designtænkning.

Min forskning er i perioden 2016-20 først og fremmest koncentreret om det internationale forskningsprojekt ALMPUB - Archives, Libraries and Museums as Public Sphere Institutions, der undersøger ABM-institutionernes rolle som bæredygtig offentlighed. Projektet er finansieret af Norges Forskningsråd. Fra 2020-2023 deltager jeg forskningsprojektet UPSCALE, der undersøger, hvordan folkebiblioteker kan bidrage til et bæredygtigtigt forbrug. Projektet er ligeledes finasieret af Norges Forskningsråd. I perioden 2018-2021 er jeg desuden del af det internationale netværk REACTIK, der - på bagrund af en Erasmus+/Jean Monnet bevilling - beskæftiger sig med EU kulturdiplomati. 

Undervisnings- og vejledningsområder

  • ABM-institutioner
  • Biblioteksudvikling
  • Biblioteksdesign 
  • Kulturpolitik
  • Kulturteori
  • Sociologi og sociologiske metoder
  • Entreprenørskab
  • Innovation og designtænkning

Særlige interesser: ABM-institutioner i videns- og oplevelsamfundet, ABM-institutioner og senmodernitet, biblioteksudvikling, biblioteksdesign, biblioteksrummet, brugerdreven innovation, partnerskaber, kompetenceudvikling, entreprenøriel- og designtænkning. Spændingsfeltet mellem forskning, praksis og politik.

ID: 44953890