Center for Subjektivitetsforskning

Siden 2002 har Center for Subjektivitetsforskning (CFS) forsket i selvet og dets relation til andre og verden ud fra et interdisciplinært perspektiv.

Her fortæller centerleder Dan Zahavi om centret og dets forskning:

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Hedges, Tristan Ph.d.-stipendiat +4535325790 E-mail
Henriksen, Mads Gram Lektor +4535335597 E-mail
León, Felipe Adjunkt +4535335595 E-mail
Meindl, Patricia Postdoc +4535335213 E-mail
Osler, Lucy Postdoc +4535321497 E-mail
Overgaard, Søren Lektor +4535328687 E-mail
Salmela, Mikko Lektor +45+358405680684 E-mail
Stephensen, Helene Borregaard Ph.d.-stipendiat +4535333699 E-mail
Stone, Odysseus Ph.d.-stipendiat +4535328574 E-mail
Szanto, Thomas Lektor +4535333788 E-mail
Vesterager, Mette Ph.d.-stipendiat +4535337817 E-mail
Zaenker, Julia Ph.d.-stipendiat +4535332395 E-mail
Zahavi, Dan Professor +4535328690 E-mail
Zandersen, Maja Postdoc +4535328297 E-mail
Zelinsky, Dominik Postdoc +4535330459 E-mail

Se den fulde liste over centrets ansatte på centerhjemmesiden.

Kontakt

Centerleder, professor Dan Zahavi