Center for Subjektivitetsforskning

Siden 2002 har Center for Subjektivitetsforskning (CFS) forsket i selvet og dets relation til andre og verden ud fra et interdisciplinært perspektiv.

Her fortæller centerleder Dan Zahavi om centret og dets forskning:

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Anzá, Alessandro Gæste ph.d.-studerende   E-mail
Bruineberg, Jelle Tenure Track Adjunkt +4535337889 E-mail
Gyollai, Daniel Postdoc +4535328972 E-mail
Hass, Vibeke Skjødt Centerkoordinator +4593563725 E-mail
Hedges, Tris Ph.d.-stipendiat +4535325790 E-mail
Henriksen, Mads Gram Lektor +4535335597 E-mail
Ingerslev, Line Ryberg Postdoc +4535334905 E-mail
Lo Presti, Patrizio Ulf Enrico Postdoc +4535329095 E-mail
Nielsen, Kasper Møller Ph.d.-stipendiat   E-mail
Oppi, Laura Ph.d.-stipendiat +4535323866 E-mail
Overgaard, Søren Lektor +4535328687 E-mail
Salmela, Mikko Lektor +45+358405680684 E-mail
Stephan, Christopher Postdoc +4535323520 E-mail
Szanto, Thomas Lektor +4535333788 E-mail
Tirkkonen, Sanna Karoliina Gæsteforsker   E-mail
Wachtel, Andrij Postdoc +4535324773 E-mail
Zaenker, Julia Ph.d.-stipendiat +4535332395 E-mail
Zahavi, Dan Professor +4535328690 E-mail

Se den fulde liste over centrets ansatte på centerhjemmesiden.

Kontakt

Centerleder, professor Dan Zahavi