Information, teknologi og relationer (INTER)

Hvad vil det sige at være menneske i relation til teknologi? I INTER er vi interesserede i de praktiske implikationer af den fortsatte digitalisering af hverdagsliv, samfund, medier og kultur. Vi studerer de humanistiske aspekter af informationsvidenskab, særligt relationerne mellem information, teknologi og mennesker.

Sektionens forskere undersøger de relationer, der opstår i samspillet mellem informationsteknologier og mennesker; herunder den betydningsskabelse og de forståelser, der kommer til syne i nye kulturelle former og praksisser. INTER har fokus på de etiske og begrebsmæssige udfordringer samt transformationer, vi må håndtere som individer og samfund. Vi forsker blandt andet i digitale organiseringsformer, algoritmiske strukturer, overvågning og privacy, information og data med afsæt i informationsvidenskab, herunder historiske, filosofiske, sociologiske og kulturteoretiske perspektiver.   

Temaer og teoretiske tilgange: Dataficering, digitale medier og –kultur, informationsanalyse, informationsetik, informationsfilosofi, informationshistorie, kritiske data studier, organisationsstudier, platformsstudier, privacy og overvågning, spilforskning og gamification, videnskabssociologi, videnskabsstudier og vidensorganisation.

Sektionens forskere underviser på bachelor-, kandidat- og tilvalgsuddannelserne i Informationsstudier, Informationsvidenskab og kulturformidling, Film- og medievidenskab og Kommunikation og IT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Bibliometri
  • Digitale infrastrukturer
  • Digital læsning og læseradfærd
  • Gamification på industrielle virksomheder
  • Genrestudier
  • Information, overvågning og teknologi som historisk situerede fænomener
  • Filosofiske/etiske perspektiver på forholdet mellem mennesker, information og teknologi
  • Postmortem data & data practices

 

 

Don't take it personal
BevillingsgiverDFF 
Projektperiode: 2018 -
Kontakt: Jens-Erik Mai

AGAVE: Applied Gamification And Visualization - for cultivating onsite operator training and improving quality of work life.
Bevillingsgiver: InnovationsFonden
Projektperiode: 2021 - 2024
Kontakt: Lars Konzack

To Use or Not to Use? A Relational Approach to ICTs as Repertoire of Contention
Bevillingsgiver: Danmarks Frie Forskningsfond
Projektperiode:  2022-2025
Kontakt: Jun Liu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Andersen, Jack Lektor +4531705689 E-mail
Andersen, Josephine Søgaard Videnskabelig assistent +4535323110 E-mail
Balling, Gitte Lektor +4535321370 E-mail
Finnemann, Niels Ole Professor emeritus +4535321371 E-mail
Hjørland, Birger Professor emeritus +4535321342 E-mail
Højsted, Anders Ph.d.-stipendiat +4535320163 E-mail
Jørgensen, Rikke Frank Ekstern lektor +4532698805 E-mail
Konzack, Lars Lektor +4535321306 E-mail
Moring, Camilla Lektor +4535328276 E-mail
Munkholm, Johan Lau Ph.d.-stipendiat +4535333159 E-mail
Nicolaisen, Jeppe Lektor +4531666496 E-mail
Pagh, Jesper Postdoc +4535337297 E-mail
Schreiber, Trine Louise Lektor +4535321402 E-mail
Shklovski, Irina Professor   E-mail
Skouvig, Laura Lektor +4535321320 E-mail
Søe, Sille Obelitz Tenure Track Adjunkt +4535321409 E-mail
Vase, Silja Ph.d.-stipendiat +4535332659 E-mail
Waagstein, Astrid Ph.d.-stipendiat +4535336969 E-mail
Wiehn, Tanja Anna Videnskabelig assistent +4535321262 E-mail

Kontakt

Lektor Gitte Balling