Information, teknologi og relationer (INTER)

Hvad vil det sige at være menneske i relation til teknologi? I INTER er vi interesserede i de praktiske implikationer af den fortsatte digitalisering af hverdagsliv, samfund, medier og kultur. Vi studerer de humanistiske aspekter af informationsvidenskab, særligt relationerne mellem information, teknologi og mennesker.

Credit: billede af Joshua Sortino fra Unsplash.

Sektionens forskere undersøger de relationer, der opstår i samspillet mellem informationsteknologier og mennesker; herunder den betydningsskabelse og de forståelser, der kommer til syne i nye kulturelle former og praksisser. INTER har fokus på de udfordringer samt transformationer, vi må håndtere som individer og samfund. Vi forsker blandt andet i digitale organiseringsformer, algoritmiske strukturer, overvågning og privacy, information og data med afsæt i informationsvidenskab, herunder historiske, filosofiske, sociologiske og kulturteoretiske perspektiver.

Temaer og teoretiske tilgange: Dataficering, digitale medier og –kultur, informationsanalyse, informationsetik, informationsfilosofi, informationshistorie, kritiske data studier, organisationsstudier, platformsstudier, privacy og overvågning, spilforskning og gamification og vidensorganisation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Digitale infrastrukturer
  • Digital læsning og læseradfærd
  • Gamification på industrielle virksomheder
  • Genrestudier
  • Information, overvågning og teknologi som historisk situerede fænomener
  • Filosofiske/etiske perspektiver på forholdet mellem mennesker, information og teknologi
  • Postmortem data & data practices

 

 

Absence of information in decision-making processes (ABSENCE)
Bevillingsgiver: DFF
Projektperiode: 1. Februar 2023 – 31. Januar 2026
Kontakt: Sille Obelitz Søe

AGAVE: Applied Gamification And Visualization - for cultivating onsite operator training and improving quality of work life
Bevillingsgiver: InnovationsFonden
Projektperiode: 2021 - 2024

Kontakt: Lars Konzack

Don't take it personal
BevillingsgiverDFF 
Projektperiode: 2018 -
Kontakt: Jens-Erik Mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Andersen, Jack Lektor +4531705689 E-mail
Balling, Gitte Lektor +4535321370 E-mail
Coward, Christopher Todd Gæsteforsker   E-mail
Finnemann, Niels Ole Professor emeritus +4535321371 E-mail
Hansen, Johanne Aarup Ekstern lektor   E-mail
Hjørland, Birger Professor emeritus +4535321342 E-mail
Højsted, Anders Ph.d.-stipendiat +4535320163 E-mail
Jørgensen, Rikke Frank Ekstern lektor +4532698805 E-mail
Konzack, Lars Lektor +4535321306 E-mail
Moring, Camilla Lektor +4535328276 E-mail
Pashevich, Ekaterina Postdoc +4535321157 E-mail
Schreiber, Trine Louise Lektor +4535321402 E-mail
Skouvig, Laura Lektor +4535321320 E-mail
Søe, Sille Obelitz Lektor +4535321409 E-mail
Thomsen, Malthe Sebastian Rye Ph.d.-stipendiat   E-mail