Retorik

I Sektion for Retorik er vi interesserede i retorikkens rolle i mange dele af samfundet og den offentlige samtale: fra kulturjournalistik til politiske kommentatorer, fra ministertaler til protestretorik, fra prædikener til oplysningskampagner, fra corporate markedsføring til Reddit-grupper.

Retorik

Sektion for Retorik er et teoretisk og metodisk diverst forskningsfællesskab, hvor vi analyserer og kritiserer kommunikative aspekter af menneskelig handlen. Forskningen i afdelingen omfatter både historiske og samtidige perspektiver og interesserer sig for retorik på tværs af digitale og analoge sammenhænge. Hvordan afspejler retoriske praksisser en bestemt tid, tankegods og værdier? Hvordan er retorik med til at påvirke sin samtid? Hvordan præger fortidens retorik vores tid? Hvordan kan retorikken være et udgangspunkt for kritik og nytænkning af samfundsmæssige udfordringer? Det er sådanne spørgsmål, forskere i afdelingen forsøger at finde svar på - baseret på en forståelse af kommunikation som symbolsk handlen, der gør noget i verden.

Forskerne i afdelingen arbejder med emner som for eksempel debatnormer, retorisk medborgerskab, officielle undskyldninger, vidensproduktion, journalisters selvfremstilling og dansk retorikhistorie. Vores forskningen tager afsæt i retorisk teori og metode og er derudover baseret i en bred vifte af humanistisk og samfundsvidenskablige discipliner, især politisk teori, filosofi, sprogvidenskab, journalistik, medievidenskab, pædagogik og kønsstudier. Metodisk arbejder vi primært med kvalitative metoder, herunder tekstanalyse, digitale metoder og feltarbejde i form af fx observationsstudier og receptionsundersøgelser.

Integrationen af praksis og teori på forskellige niveauer er centralt for retorikken, og i undervisningen lærer de studerende både praktiske kommunikative færdigheder og at udvikle kritiske perspektiver.

 

 

Eksempler på emner dækket af forskningen i sektionen:

 • Politisk retorik og offentlig debat
 • Videnskabsretorik
 • Miljø- og klimaretorik
 • Taleskrivning
 • Køn
 • Stemme og krop
 • Sagprosa og skrivning
 • Kriseretorik og officielle undskyldninger
 • Digital retorik
 • Den retoriske tradition
 • Kristen retorik
 • Organisations- og virksomhedsretorik
 • Nymateriel retorik
 • Retorisk æstetik
 • Faktatjek og vidensproduktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Bengtsson, Mette Lektor   E-mail
Berg, Kristine Marie Lektor +4535328412 E-mail
Broberg, Frida Hviid Ph.d.-stipendiat   E-mail
Bruhn, Tommy Tenure Track Adjunkt +4535337457 E-mail
Christiansen, Agnete Videnskabelig assistent   E-mail
Falkenberg-Klok, Nikolaj Ekstern lektor   E-mail
Farkas, Johan Postdoc +4535324821 E-mail
Fisker, Thore Keitum Ph.d.-stipendiat +4535334934 E-mail
Hansen, Sidsel Helweg-Møller Øst Ekstern lektor   E-mail
Isager, Christine Lektor +4535328115 E-mail
Jørgensen, Charlotte Lektor emerita   E-mail
Kock, Christian Professor emeritus +4535328880 E-mail
Pedersen, Hanne Smith Ekstern lektor +4529211423 E-mail
Pietrucci, Pamela Lektor +4535330924 E-mail
Roer, Hanne Lektor +4535329432 E-mail
Schousboe, Sabina Ph.d.-stipendiat +4535329793 E-mail
Therkildsen, Martin Fehr Ekstern lektor +4526782125 E-mail
Villadsen, Lisa Storm Professor +4535328885 E-mail