Medievidenskab

Sektion for Medievidenskab beskæftiger sig med medier i kontekst. Vi undersøger mediernes rolle i kultur, politik og samfund, herunder de kulturelle og samfundsmæssige forandringer, som digitaliseringen, globaliseringen og kommercialisering af medierne medvirker til. 

Sektionen arbejder især med emner som medier og magt, medier og populærkultur, nyheder og journalistik, sociale medier, tværmedial kommunikation, medieindustrier og - institutioner, visuel kommunikation, politisk kommunikation samt mediepolitik og -regulering.

Sektionen samler forskere fra både humaniora og samfundsvidenskab med en fælles interesse for teorier og begreber så som medialisering, digitalisering og dataficering, affekt og følelser, køn og feminisme, demokrati og mediefrihed, populisme, propaganda  og autoritet. Empirisk arbejder sektionens forskere med kvantitative, kvalitative og digitale metoder og anlægger aktuelle såvel som historiske perspektiver i deres forskning. Sektionens forskere underviser især på bachelor-, kandidat- og tilvalgsuddannelserne i film- og medievidenskab.

 

 

 

 

 

Sektion for medievidenskabs mest centrale forskningsområder er:

  • Medier, populærkultur og hverdagsliv, herunder mediernes rolle i forhandlingen af kulturel værdi og grænserne mellem fin- og populærkultur. Vi interesserer os bl.a. for mediernes og mediebrugernes produktion og cirkulation af billeder, værdier og holdninger, herunder kulturelle fænomener som celebrities, fanfælleskaber, børn og unges mediepraksisser, medier og livsstil samt medier og aldring.
     
  • Nyheder og journalistik på tværs af platforme, herunder samspillet mellem nyhedsmedier og sociale medier i kulturproduktion og politisk meningsdannelse. Vi interesser os bl.a. for forandringer i opfattelsen af og relationen mellem medieprofessionelle, mediebrugere og borgere i forbindelse med produktion, cirkulation og brug af medieindhold og visuel kommunikation, både til hverdag og i kritiske situationer. Desuden arbejder vi med både ’hårde’ og ’bløde’ nyhedsemner samt etablerede såvel som nye mediegenrer.
     
  • Medier, politik og samfund, herunder politisk kommunikation og forandringer i forholdet mellem medier, demokrati og offentlighed. Vi interesserer os især for de muligheder og udfordringer, som kobler til empowerment og fragmentering af mediebrugere, polarisering og radikalisering af den offentlige mening samt gentænkningen af medier og journalistik i lyset af  propaganda såvel som mis- og disinformation. Vi interesserer os desuden for mediernes rolle i relation til politiske bevægelser og politisk mobilisering og i relation til konstruktionen og legitimeringen af autoritet, ekspertise og viden. I dette arbejde anlægger vi bl.a. komparative perspektiver.
     
  • Medieindustrier, mediepolitik og medieregulering, herunder institutionelle og organisatoriske perspektiver. Vi interesserer os især for, hvordan forandrede teknologiske, institutionelle og økonomiske rammevilkår og værdikæder påvirker medieproduktion, -distribution og -brug. Med denne forskning bidrager vi til aktuelle mediepolitiske debatter og udformningen af mediepolitik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Andersen, Mads Møller Tommerup Tenure Track Adjunkt +4535323093 E-mail
Bramsbye, Jesper Ekstern lektor +4535328100 E-mail
Christensen, Christa Lykke Lektor +4535328116 E-mail
Haargaard, Camilla Ekstern lektor   E-mail
Hjarvard, Stig Professor +4535328113 E-mail
Hoffmann, Matthias Christoph Postdoc   E-mail
Jerslev, Anne Professor +4535328111 E-mail
Johansen, Mikkel Bækby Ph.d.-stipendiat +4535332356 E-mail
Kristensen, Nete Nørgaard Professor +4535329361 E-mail
Liisberg, Kasper Bering Studieadjunkt +4535328127 E-mail
Marquart, Franziska Tenure Track Adjunkt +4535336017 E-mail
Menke, Manuel Tenure Track Adjunkt +4535333526 E-mail
Mortensen, Mette Professor +4535329181 E-mail
Myrczik, Eva Pina Postdoc +4535321373 E-mail
Neumayer, Christina Lektor +4535333467 E-mail
Olsen, Marta Karolina Ekstern lektor +4535330121 E-mail
Shapovalova, Valentyna Ph.d.-stipendiat +4535334252 E-mail
Skytte, Maria Mørch Brinkmann Ph.d.-stipendiat +4535334207 E-mail
Søndergaard, Henrik Lektor +4535328128 E-mail
Sükösd, Miklós Áron Lektor +4535331324 E-mail

Kontakt

Arrangementer

Tirsdag 17. Maj 2022, 10.30-12.00, lokale 16.1.16
Sektionsseminar: Miklós Áron Sükösd giver et oplæg om valget i Ungarn, der afholdes i starten af april 2022, herunder den kritiske situation for landets medier, under overskriften "Rigged elections in Hungary: lawfare and authoritarian media policies in Orbán´s propaganda state".

Tirsdag 7. juni 7, 12.00-13.30, lokale 14.3.46
Udvidet sektionsfrokostmøde: Professor Lynn Schofield Clark fra University of Denver besøger Sektion for Medievidenskab og giver et oplæg med afsæt sin igangværende forskning med titlen “It’s been a minute: Decolonizing the concepts of participation and time in the study of youth, news, and civic engagement”.

Onsdag 8. juni 2022, 9.00-12.00, lokale 16.1.16
Sektionsseminar:
Professor Rosalin Gill fra City, University London deltager i dette sektionsseminar med temaet “Feminist media studies” (udskudt fra december 2021). Rosalin Gill’s vil holde et oplæg med afsæt i disse to spørgsmål:  What does it mean to study media from a feminist angle and how has feminist media studies developed during the recent decade? Et mere detaljeret program følger.

Tidligere arrangementer.