Medievidenskab

Sektion for Medievidenskab beskæftiger sig med medier i kontekst. Vi undersøger mediernes rolle i kultur, politik og samfund, herunder de kulturelle og samfundsmæssige forandringer, som digitaliseringen, globaliseringen og kommercialisering af medierne medvirker til. 

Sektionen arbejder især med emner som medier og magt, medier og populærkultur, nyheder og journalistik, sociale medier, tværmedial kommunikation, medieindustrier og - institutioner, visuel kommunikation, politisk kommunikation samt mediepolitik og -regulering.

Sektionen samler forskere fra både humaniora og samfundsvidenskab med en fælles interesse for teorier og begreber så som medialisering, digitalisering og dataficering, affekt og følelser, køn og feminisme, demokrati og mediefrihed, populisme, propaganda  og autoritet. Empirisk arbejder sektionens forskere med kvantitative, kvalitative og digitale metoder og anlægger aktuelle såvel som historiske perspektiver i deres forskning. Sektionens forskere underviser især på bachelor-, kandidat- og tilvalgsuddannelserne i film- og medievidenskab.

 

 

 

 

 

Sektion for medievidenskabs mest centrale forskningsområder er:

  • Medier, populærkultur og hverdagsliv, herunder mediernes rolle i forhandlingen af kulturel værdi og grænserne mellem fin- og populærkultur. Vi interesserer os bl.a. for mediernes og mediebrugernes produktion og cirkulation af billeder, værdier og holdninger, herunder kulturelle fænomener som celebrities, fanfælleskaber, børn og unges mediepraksisser, medier og livsstil samt medier og aldring.
     
  • Nyheder og journalistik på tværs af platforme, herunder samspillet mellem nyhedsmedier og sociale medier i kulturproduktion og politisk meningsdannelse. Vi interesser os bl.a. for forandringer i opfattelsen af og relationen mellem medieprofessionelle, mediebrugere og borgere i forbindelse med produktion, cirkulation og brug af medieindhold og visuel kommunikation, både til hverdag og i kritiske situationer nationalt såvel som internationalt. Desuden arbejder vi med både ’hårde’ og ’bløde’ nyhedsemner samt etablerede såvel som nye mediegenrer.
     
  • Medier, politik og samfund, herunder politisk kommunikation og forandringer i forholdet mellem medier, demokrati og offentlighed. Vi interesserer os især for de muligheder og udfordringer, som kobler til empowerment og fragmentering af mediebrugere, polarisering og radikalisering af den offentlige mening samt gentænkningen af medier og journalistik i lyset af  propaganda såvel som mis- og disinformation. Vi interesserer os desuden for mediernes rolle i relation til politiske bevægelser og politisk mobilisering og i relation til konstruktionen og legitimeringen af autoritet, ekspertise og viden. I dette arbejde anlægger vi bl.a. komparative perspektiver.
     
  • Medieindustrier, mediepolitik og medieregulering, herunder institutionelle og organisatoriske perspektiver. Vi interesserer os især for, hvordan forandrede teknologiske, institutionelle og økonomiske rammevilkår og værdikæder påvirker medieproduktion, -distribution og -brug. Med denne forskning bidrager vi til aktuelle mediepolitiske debatter og udformningen af mediepolitik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSING: The Public Value of Socio-Mediated Scandals in the Digital Age
Funding: Independent Research Fund Denmark (DFF2)
Project period: 1 September 2024 to 28 February 2028
Contact: Nete Nørgaard Kristensen

PastForward: The political uses of the past in digital discourses about Nordic futures
Funding: NordForsk/NOS-HS
Project period: 1 December 2023 to 30 November 2026
Contact: Manuel Menke

Cultural Journalism in the Digital Age 
Funding: Carlsberg Monograph Fellowship 
Project period: 1 September 2023 to 31 august 2024
Contact: Nete Nørgaard Kristensen

Afsluttede projekter

INVENT: European Inventory of Societal Values of Culture as a Basis for Inclusive Cultural Policies
Bevillingsgiver: H2020
Projektperiode: 1 February 2020 til 31 July 2023
Kontakt: Nete Nørgaard Kristensen

Images of Conflict, Conflicting Images
Funding: Velux
Project period: 1 February 2017 til 31 July 2021
Contact: Mette Mortensen

From Ivory Tower to Twitter: Rethinking the Cultural Critic in Contemporary Media Culture
Funding: Danish Research Council for Independent Research: Culture and Communication (FKK)
Ends: 31 August 2019
Contact: Nete Nørgaard Kristensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Andersen, Mads Møller Tommerup Tenure Track Adjunkt +4535323093 E-mail
Christensen, Christa Lykke Lektor +4535328116 E-mail
Hjarvard, Stig Professor +4535328113 E-mail
Hundrup, Johan Wowern Ph.d.-stipendiat +4530507920 E-mail
Jerslev, Anne Professor +4535328111 E-mail
Kimergård, Lars Ekstern lektor   E-mail
Kristensen, Nete Nørgaard Professor +4535329361 E-mail
Liisberg, Kasper Bering Studieadjunkt +4535328127 E-mail
Marquart, Franziska Tenure Track Adjunkt +4535336017 E-mail
Menke, Manuel Lektor +4535333526 E-mail
Mortensen, Mette Professor +4535329181 E-mail
Olsen, Marta Karolina Ekstern lektor +4535330121 E-mail
Shapovalova, Valentyna Indskrevet ph.d.-studerende +4535334252 E-mail
Storgaard, Anne Brostrøm Studieadjunkt +4535327531 E-mail
Søndergaard, Henrik Lektor +4535328128 E-mail
Sükösd, Miklós Áron Lektor +4535331324 E-mail