Medievidenskab

Sektion for Medievidenskab beskæftiger sig med medier i kontekst. Vi undersøger mediernes rolle i kultur, politik og samfund, herunder de kulturelle og samfundsmæssige forandringer, som digitaliseringen, globaliseringen og kommercialisering af medierne medvirker til. 

Sektionen arbejder især med emner som medier og magt, medier og populærkultur, nyheder og journalistik, sociale medier, tværmedial kommunikation, medieindustrier og - institutioner, visuel kommunikation, politisk kommunikation samt mediepolitik og -regulering.

Sektionen samler forskere fra både humaniora og samfundsvidenskab med en fælles interesse for teorier og begreber så som medialisering, digitalisering og dataficering, affekt og følelser, køn og feminisme, demokrati og mediefrihed, populisme, propaganda  og autoritet. Empirisk arbejder sektionens forskere med kvantitative, kvalitative og digitale metoder og anlægger aktuelle såvel som historiske perspektiver i deres forskning. Sektionens forskere underviser især på bachelor-, kandidat- og tilvalgsuddannelserne i film- og medievidenskab.

 

 

 

 

 

Sektion for medievidenskabs mest centrale forskningsområder er:

  • Medier, populærkultur og hverdagsliv, herunder mediernes rolle i forhandlingen af kulturel værdi og grænserne mellem fin- og populærkultur. Vi interesserer os bl.a. for mediernes og mediebrugernes produktion og cirkulation af billeder, værdier og holdninger, herunder kulturelle fænomener som celebrities, fanfælleskaber, børn og unges mediepraksisser, medier og livsstil samt medier og aldring.
     
  • Nyheder og journalistik på tværs af platforme, herunder samspillet mellem nyhedsmedier og sociale medier i kulturproduktion og politisk meningsdannelse. Vi interesser os bl.a. for forandringer i opfattelsen af og relationen mellem medieprofessionelle, mediebrugere og borgere i forbindelse med produktion, cirkulation og brug af medieindhold og visuel kommunikation, både til hverdag og i kritiske situationer. Desuden arbejder vi med både ’hårde’ og ’bløde’ nyhedsemner samt etablerede såvel som nye mediegenrer.
     
  • Medier, politik og samfund, herunder politisk kommunikation og forandringer i forholdet mellem medier, demokrati og offentlighed. Vi interesserer os især for de muligheder og udfordringer, som kobler til empowerment og fragmentering af mediebrugere, polarisering og radikalisering af den offentlige mening samt gentænkningen af medier og journalistik i lyset af  propaganda såvel som mis- og disinformation. Vi interesserer os desuden for mediernes rolle i relation til politiske bevægelser og politisk mobilisering og i relation til konstruktionen og legitimeringen af autoritet, ekspertise og viden. I dette arbejde anlægger vi bl.a. komparative perspektiver.
     
  • Medieindustrier, mediepolitik og medieregulering, herunder institutionelle og organisatoriske perspektiver. Vi interesserer os især for, hvordan forandrede teknologiske, institutionelle og økonomiske rammevilkår og værdikæder påvirker medieproduktion, -distribution og -brug. Med denne forskning bidrager vi til aktuelle mediepolitiske debatter og udformningen af mediepolitik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Andersen, Mads Møller Tommerup Tenure Track Adjunkt +4535323093 E-mail
Chemnitz, Esther Videnskabelig assistent +4535336618 E-mail
Christensen, Christa Lykke Lektor +4535328116 E-mail
Hjarvard, Stig Professor +4535328113 E-mail
Hoffmann, Matthias Christoph Postdoc   E-mail
Jerslev, Anne Professor +4535328111 E-mail
Johansen, Mikkel Bækby Ph.d.-stipendiat +4535332356 E-mail
Kristensen, Nete Nørgaard Professor +4535329361 E-mail
Liisberg, Kasper Bering Videnskabelig assistent +4535328127 E-mail
Marquart, Franziska Tenure Track Adjunkt +4535336017 E-mail
McCrow-Young, Ally Postdoc +4535330517 E-mail
Menke, Manuel Tenure Track Adjunkt +4535333526 E-mail
Mortensen, Mette Professor +4535329181 E-mail
Myrczik, Eva Pina Postdoc +4535321373 E-mail
Neumayer, Christina Lektor +4535333467 E-mail
Shapovalova, Valentyna Ph.d.-stipendiat +4535334252 E-mail
Skytte, Maria Mørch Brinkmann Ph.d.-stipendiat +4535334207 E-mail
Svendsen, Nina Jerslev Videnskabelig assistent   E-mail
Søndergaard, Henrik Lektor +4535328128 E-mail

Kontakt

Is there a particular ”Nordicness”?

23-06-2020

The 2020 volume of Nordic Journal of Media Studies addresses the very title of the journal. Is there such a thing as a particular “Nordicness” is the challenging question which this issue poses.

Læs mere

Arrangementer

Tirsdag den 21. september 2021, 11.00-12.30
Sektionsmøde: Aggression og hadefuld tale mod (medie)forskere
Flere oplysninger følger.
Arrangør: Manuel


Tirsdag den 12. oktober 2021, 12.00-16.30
Sektionsseminar: Hvad er medievidenskab II?
I december 2019 afholdt sektion for ​​medievidenskab sit første Hvad er medievidenskab?-seminar. Siden er sektionen vokset og har udviklet sig betydeligt, og på dette års Hvad er medievidenskab II?-seminar fortsætter vi diskussionen om vores medievidenskabelige identitet og profil inden for det bredere kommunikationsfelt.
Arrangører: Nete, Christina, Manuel


Tirsdag den 16. november 2021, 10.00-13.00
Sektionsseminar: Medieengagement
Dette sektionsmøde er dedikeret til et forskningsseminar med professor Annette Hill (Institut for Kommunikation og Medier, Lund Universitet). Annette Hill vil præsentere sin igangværende forskning om 'Parameters of Media Engagement', lavet i samarbejdet med professor emeritus Peter Dahlgren. Hill og Dahlgren præsenterer en model til teoretisering af medieengagement gennem en matrix på fem parametre på tværs af flere mediekontekster, motivationer, modaliteter, intensiteter og konsekvenser. Præsentationen trækker på en nylig artikel offentliggjort i Media Theory samt en kommende monografi relateret til Media Engagement.
Arrangør: Ally


Torsdag den 18. november 2021, 9.30-21.00
Én-dags forskningsseminar med sektion for filmvidenskab og kreative medieindustrier og sektion for arkiver, biblioteker og museer
Sted: Arbejdermuseet På dette seminar vil de tre sektioner 1) introducere deres forskningsprofil og den igangværende forskning i hver sektion og 2) have tematiske diskussioner om ”Demokrati, offentlighed og public service” og “Værdiskabelse / legitimitet af kultur, medier og film”.
Arrangører: Nete, Eva Novrup og Nanna Kann-Rasmussen


Tirsdag den 14. december 2021, 9.00-13.00
Sektionsseminar: Feministiske mediestudier
Dette sektionsmøde er dedikeret til et forskningsseminar med professor Rosalin Gill (City University of London) om feministiske mediestudier. Rosalin Gills oplæg vil fokusere på to hovedspørgsmål: Hvad betyder det at studere medier fra en feministisk vinkel, og hvordan har feministiske mediestudier udviklet sig i det seneste årti? Foredraget vil også omfatte Rosalin Gills aktuelle arbejde med bogen Feeling Judged baseret på en ny undersøgelse af unge kvinders liv på sociale medier.
Arrangører: Anne og Valentyna

Tidligere arrangementer.