Arkiver, biblioteker og museer (ABM)

Arkiver, biblioteker og museer er kulturinstitutioner, der organiserer, kuraterer, anbefaler, bevarer og formidler information og kultur. De beskrives også som samfundets hukommelsesinstitutioner. 

Sektionens forskning fokuserer på kulturinstitutioner og de processer som finder sted i og omkring disse institutioner. Således studerer sektionen kulturformidling, kulturpolitik, legitimeringsprocesser, digital kulturarv og deltagelse. Vi er særligt interesserede i relationerne mellem kulturinstitutionerne og samfundets udvikling, fx i forhold til demokrati og bæredygtighed. I sektionen prioriterer vi at have kontakt til både praksis og relevante forskningsmiljøer.

 

 

 

 

Konvergens i ABM

Arkiver, biblioteker og museer er institutionstyper, der er opstået i forskellige kontekster og med forskellige rationaler. Derfor er de forskellige. Men i dag ser vi, at institutionerne ofte møder samme udfordringer og agerer ens, både på overraskende og forudsigelige måder. Vi interesserer os for disse bevægelser og udforsker forskellige forklaringsmodeller, der kan øge forståelsen for feltet i dag.

Kulturinstitutioner og kulturpolitik

Relationerne mellem kulturfeltets aktører (herunder beslutningstagere, kulturformidlere/producenter og brugere) forandres i disse år. Skiftende styringsparadigmer såvel som digitalisering og medieudviklingen forandrer og udfordrer det kulturpolitiske landskab. Fx udviskes skellet mellem konsumenter og producenter, kulturarven og formidlingen af den digitaliseres, ligesom værdisætningen af kunst og kultur er under forandring. Vi interesserer os for hvordan kulturinstitutionerne spiller sammen med samfundet, og hvordan dette samspil forandrer institutionernes rolle og legitimitet i en historisk og aktuel kontekst.

Kulturformidling

Kulturformidling kan defineres som de indsatser som offentlige og private aktører sætter i værk for at give deres brugere viden, oplevelser of mulighed for udfoldelse i relation til kunst og kultur. Vi interesser os bl.a. for hvordan formidlingen har forandret sig fra at have fokus på afsenderen og indholdet til at være mere dialogbaseret og inddragende, både digitalt (fx i forbindelse med åbne kulturarvsdata) og fysisk. Ligeledes interesserer vi os for den rolle kulturformidling spiller i relation til begreber som dannelse og demokrati.

Demokrati, aktivisme og bæredygtighed

Kulturinstitutioner har traditionelt spillet en væsentlig rolle i opretholdelsen af demokratiske samfund gennem styrkelse af oplysning og dannelse gennem neutral formidling. Denne rolle er dog under transformation, og vi er interesserede i forholdet mellem kultur og demokrati, aktivisme og postneutralitet i ABM samt ABM-institutioners rolle i understøttelsen af kulturel, social og økologisk bæredygtighed.

 

Culture Sustain

DFF - Explorative Network
Kontakt: Hans Dam Christensen

Heritage practice communities in a digital world

Research foundation flanders: Scientific research network
Kontakt: Henriette Roued

Libraries, archives, and museums as key pillars of modern European democratic societies?

CEMES Øresund netværk
Kontakt: Hans Dam Christensen eller Nanna Kann-Rasmussen

The future of cultural policy

DFF - Explorative Network
Kontakt: Nanna Kann-Rasmussen 

UPSCALE: Upscaling sustainable collaborative consumption using public libraries

Norwegian Research Council Research project
Kontakt: Henrik Jochumsen 

Read more about the networks and projects on the English section page.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALMPUB
Bevillingsgiver:  Norges forskningsråd (KULMEDIA-programmet)
Projektperiode: 2017-2020
Kontakt: Henrik Jochumsen og Casper Hvenegaard Rasmussen

Cultural Diplomacy: REACTIK
Bevillingsgiver: Erasmus +
Projektperiode:  2019 - 2021
Kontakt: Henrik Jochumsen

Dansk Bibliotekshistorie
Bevillingsgiver: Augustinusfonden m.fl.
Projektperiode: 2019-2020
Kontakt: Nan Dahlkild

LAMC3 (Libraries, Archives And Museums: Changes, Challenges & Collaboration)
Bevillingsgiver:  NOS-HS
Projektperiode: 2019-2020
Kontakt: Hans Dam Christensen

Vores Museum
Bevillingsgiver: Velux-fonden & Nordea fonden
Projektperiode: 2016-2020
Kontakt: Hans Dam Christensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Christensen, Hans Dam Professor +4535321325 E-mail
Jochumsen, Henrik Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535321312 E-mail
Kann-Rasmussen, Nanna Lektor +4535321388 E-mail
Lund, Niels Dichov Lektor emeritus +4540169365 E-mail
Rasmussen, Casper Hvenegaard Lektor +4535321369 E-mail
Roued, Henriette Lektor +4522214803 E-mail

Kontakt