Center for Tracking and Society

Center for Tracing and Society (CTS) er et tværfagligt forskningscenter, der udvikler og konsoliderer spirende tværfaglig og empirisk forskning om digital sporing.

Digital sporing er en udbredt praksis, der er blevet en integreret del af mange digitale systemer. Det betegner indsamling, organisering, kvantificering og analyse af store datasæt og flere typer data. Sådanne data samles og anvendes til videnproduktion, økonomisk værdiskabelse, offentlig administration og andre sociale aktiviteter. Samtidig rejser digital sporing af individer spørgsmål og dilemmaer omkring menneskets eksistens, identitet og det gode liv.

CTS fremmer forskning i samspillet mellem digital sporing, eksisterende sociale strukturer og de forskellige aktører, der danner fremtidens samfund. Det tværfaglige arbejde på CTS spænder over medier og kommunikation, datalogi, overvågning, politisk økonomi og kritiske datastudier.

CTS er etableret af Stine Lomborg og Rasmus Helles og kombinerede kræfter fra en række eksternt finansierede forskningsprojekter med base på KOMM.

Kontakt

Centerleder Stine Lomborg

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Andelsman Alvarez, Victoria Ph.d.-stipendiat   E-mail
Bagger, Christoffer Videnskabelig assistent +4535334104 E-mail
Brus, Anne Postdoc +4535324094 E-mail
Christiansen, Mads Videnskabelig assistent +4535335390 E-mail
Driessens, Olivier Tenure Track Adjunkt +4535331044 E-mail
Einarsson, Arni Már Postdoc +4535335409 E-mail
Flensburg, Sofie Tenure Track Adjunkt +4535332984 E-mail
Gregersen, Andreas Lindegaard Lektor +4535328092 E-mail
Hansen, Sne Scott Ph.d.-stipendiat +4527691353 E-mail
Helles, Rasmus Lektor +4535329187 E-mail
Jensen, Klaus Bruhn Professor +4535328104 E-mail
Lai, Signe Sophus Tenure Track Adjunkt +4560223455 E-mail
Li, Ziyin Gæsteforsker   E-mail
Lithén, Johanna Christine Larby Kontorfunktionær +4535327648 E-mail
Liu, Jun Lektor +4535328416 E-mail
Lomborg, Stine Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535328105 E-mail
Neumayer, Christina Lektor +4535333467 E-mail
Nunes Vilaza, Giovanna Postdoc +4535323822 E-mail
Shklovski, Irina Professor   E-mail
Skovgaard, Mads Ph.d.-stipendiat +4535327821 E-mail
Thorhauge, Anne Mette Lektor +4535328132 E-mail
Veilahti, Antti Veikko Petteri Postdoc   E-mail
Ørmen, Jacob Tenure Track Adjunkt +4535328874 E-mail