ALMPUB – The ALM Field, Digitalization and the Public Sphere

ALMPUB er et norsk projekt med dansk deltagelse. Forskningsprojektet studerer arkivers, bibliotekers og museers (ABM-institutioners) rolle og potentiale til at bidrage til en bæredygtig offentlighed i en digital tid. Projektet involverer nordiske, europæiske og nordamerikanske forskere og repræsenterer mange forskellige fagligheder.

Historisk kan arkiver, biblioteker og museer beskrives som aktører, der stiller viden og kulturelle udtryk til rådighed og som lokale mødesteder for deltagelse i det offentlige rum. I dag indvirker og udfordrer digitalisering såvel som teknologiske, økonomiske og kulturelle forandringer på ABM-institutioners vilkår i sig selv foruden deres omverdensrelationer.

Projektet vil afdække disse forhold således, at resultaterne kan anvendes til at udvikle kulturpolitik ved at stille følgende to forskningsspørgsmål:

  1. Hvordan ændrer digitaliseringen ABM-institutioners rolle som infrastruktur til åben og oplyst dialog i det offentlige rum?
  2. Hvordan kan ABM-institutioner styrke digitale ressourcer ved brugerinddragelse, og hvorledes kan brugerinddragelse understøtte åben og oplyst dialog i det offentlige rum?

Til projektet er knyttet et ph.d.-projekt med start februar 2017.

Mere information