Vores Museum

Vores Museum er et nationalt forsknings- og udviklingsprojekt om innovativ museumsformidling, der samler forskere fra fem danske universiteter og 13 danske museer 2016-2020. Støttet af Velux-fonden & Nordea fonden.

Gennem delprojekter undersøges museernes afvejning af oplevelses- og oplysningsdimensioner både historisk og aktuelt for at belyse, hvordan formidlingsformer har ændret sig – og kan ændre sig til gavn for flere brugere. Det nutidige spor omfatter (med)design, dokumentation og evaluering af nye formidlingsformer på et eller flere af projektets museer.

Museumsforskning forstås bredt som et forskningsfelt, der omfatter museer, arkiver samt aktivitetscentre inden for eksempelvis naturvidenskab og teknik. Feltet omfatter således forskning i kunst, kultur- og naturarv samt i formidling af denne arv i forhold til fysiske og virtuelle rum.

Projektet udfoldes i regi af Dansk Center for Museumsforskning, der er et center uden mure med deltagelse af centrale institutter, som bedriver museumsforskning. Centeret ledes af en styregruppe udpeget af centrets medlemsinstitutioner, og gruppens opgave er at forestå centrets strategiske udvikling. 2014-2017 var centrets formand professor Hans Dam Christensen, INF, KU.

Der indgår adskillige ph.d.-projekter i projekt Vores Museum, hvoraf to gennemgøres på INF:

  • Projekttitel: Digital museumsformidling i Danmark: En kritisk evaluering af implementering, affordance og impact ved Eva Myrczik.
  • Projekttitel: Generalist eller Specialist – en undersøgelse af museumsprofessionens udvikling fra 1958 til i dag med særligt fokus på forventningerne til de museumsprofessionelles kompetencer ved Susanne Krogh Jensen.

Mere information