Dansk mediekultur i streaming-alderen

Paneldebat

Traditionelt har DR været garant for et alsidigt og mangfoldigt tilbud af danskproduceret indhold, ofte af den slags som markedet ikke kan byde på. Globale streamingplatforme og kommercielle aktører i Danmark har imidlertid ændret billedet.  DR og en fælles, dansk mediekultur er udfordret, og dagens paneldeltagere giver deres bud på mulighederne.

Paneldebatten er arrangeret af Sektion for filmvidenskab og kreative medieindustrier, Institut for Kommunikation.

Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig.

Kurateringens dilemmaer for public service-aktører

Jannick Sørensen, lektor, AAU & Julie Lassen, post.doc., AU.

Udfordringer og muligheder i DRs digitale omstilling

Henrik Birck, planredaktionschef, DR.

På vej mod større mangfoldighed

Keld Reinicke, medie-advisor.

Ordstyrer

Johannes Riis