Alexander Heape

Alexander Heape

Postdoc

Jeg er postdocforsker ved Afdeling for Filosofi på Københavns Universitet på et forskningsprojekt financieret af Carlsbergfondet. Mit primære forskningsområde er relationen mellem moralteori og praktisk rationalitet, særligt spørgsmål angående moralske forpligtelser, både hvad forpligtelser er og i hvilken forstand de er normative, men jeg har også relaterede interesser indenfor moralpsykologi, normativitet og rationalitet.

Primære forskningsområder

  • Etik
  • Metaetik
  • Moralpsykologi
  • Normativitet
  • Rationalitet

Aktuel forskning

For tiden udfører jeg et forskningsprojekt, Trust and the Social Dimension of Rationality, som undersøger hvordan tillid til andre (eller mangel på samme) påvirker, hvad det er rationelt for én at tænke eller gøre. Projektet er financieret af en postdocbevilling fra Carlsbergfondet. 

Interesseområder

Forpligtelser

Groft sagt kan spørgsmål angående forpligtelser deles op i tre kategorier. Nogle er først og fremmest begrebslige: Hvad vil det sige at være forpligtet til at gøre noget? Er der en forskel på at være forpligtet til at gøre noget og at være forpligtet overfor en anden til at gøre det? Hvad er relationen mellem én persons rettighed, f.eks. til ikke at lide skade, og en anden persons pligt, f.eks. til ikke at forvolde skade? Andre spørgsmål er mere praktiske: Hvordan skal jeg forholde mig til, at der er noget jeg er forpligtet til at gøre? Hvordan skal jeg forholde mig til, at jeg har undladt at gøre noget jeg var forpligtet til at gøre? Hvordan påvirker det min relationer til andre mennesker, hvordan de tænker om deres forpligtelser? Og nogle spørgsmål er mere direkte normative: Hvorfor har vi grund til at gøre det, vi er forpligtede til? Har vi i det hele taget sådanne grunde? En væsentlig del af min forskning undersøger, hvordan forskellige teorier kan besvare disse spørgsmål som helhed. 

Moralpsykologi

Jeg forsker også i forskellige spørgsmål indenfor moralpsykologi, f.eks. hvad det vil sige at bebrejde et andet menneske, hvad der er forskellen på skam og skyldfølelse, og om vi kan respektere andet end mennesker, såsom dyr og objekter. Jeg er særligt interesseret i tillid; hvilken type holdning eller tanketilstand det er og hvordan sådan en holdning til andre mennesker kan påvirke, hvad det er begrundet eller rationelt for én at gøre. 

Normativitet

Alle disse spørgsmål har en normativ dimension, og jeg forsker også i spørgsmål angående normativitet som helhed. Består normativitet grundlæggende i regler, principper, eller grunde? Hvad vil det sige, at noget er en "grund" til at gøre eller tænke noget? Hvad er forskellen, hvis der er en, mellem at være rationel og forholde sig til de grunde, man har? Hvordan er det domæne, der angår grunde og rationalitet relateret til andre normative domæner, f.eks. det deontiske domæne (spørgsmål angående, hvad der er rigtigt og forkert) og det evaluative domæne (spørgsmål angående, hvad der er godt og dårligt)?

ID: 209620482