Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling

Sidste nummer af tidsskriftet – dobbeltudgaven no. 15+16 – er nu udkommet

Se nummeret: Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling, no. 15 + 16.

Se alle numre.

Tidsskriftet blev grundlagt i 2013 af Stig Hjarvard, professor i film- og medievidenskab, og har siden haft lektor i pædagogik Bolette Moldenhawer og lektor i filosofi Sabrina Ebbersmeyer som ledende redaktører. Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling er fagfællebedømt og frit tilgængeligt online, uden en printet udgivelse, og udkom to gange årligt. Sidste nummer af tidsskriftet, no. 15+16, udkom oktober 2021.

Tidsskriftets mål og målgruppe

Tidsskriftets sigte var, da det var udgivelsesaktivt, i særdeleshed at styrke studerendes og yngre forskeres mulighed for at publicere faglig viden, der eksempelvis var udsprunget af specialer, større skriftlige opgaver eller undervisningsforløb, hvor lærer og studerende i fællesskab har arbejdet med at undersøge en problemstilling. Det har således også været tidsskriftets opgave at stimulere til, at forskningsbaseret undervisning og undervisningsbaseret forskning omsættes i synlige resultater til gavn for forskere, studerende og den øvrige omverden.

Bidragene til tidsskriftet har været såvel tværfaglige som fagspecifikke. Alle udgivne artikler er underlagt dobbelt anonym fagfællebedømmelse (peer review).

Alle udgivelser vil fortsat være tilgængelige online på tidsskrift.dk. Den digitale platform er stillet til rådighed af Det Kongelige Bibliotek, og som et open access tidsskrift er det frit tilgængeligt for alle interesserede. Tidsskriftet er henvendt til forskere, studerende og andre, der arbejder professionelt inden for tidsskriftets forskellige fagfelter i både Danmark og udlandet.