Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling 

14. nummer af tidsskriftet er udkommet

Alle numre

Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling er et online tidsskrift, der publicerer artikler inden for fagområderne film- og medievidenskab, filosofi, kommunikation og it, pædagogik og retorik.

Tidsskriftet vil i særdeleshed styrke studerendes og yngre forskeres mulighed for at publicere faglig viden, der eksempelvis udspringer af specialer, større skriftlige opgaver eller undervisningsforløb, hvor lærer og studerende i fællesskab har arbejdet med at undersøge en problemstilling. Det er således også tidsskriftets opgave at stimulere til, at forskningsbaseret undervisning og undervisningsbaseret forskning omsættes i synlige resultater til gavn for forskere, studerende og den øvrige omverden.

Tidsskriftet publicerer såvel tværfaglige som fagspecifikke bidrag. Tidsskriftet er underlagt fagfællebedømmelse (peer review).

Redaktion og målgruppe

Tidsskriftet udgives af en uafhængig faglig redaktion og er hjemhørende ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling ved Københavns Universitet. Den digitale platform er stillet til rådighed af Det Kongelige Bibliotek. Tidsskriftet er åbent for bidrag fra alle, og som et open access tidsskrift er det frit tilgængeligt for alle interesserede. Tidsskriftet er henvendt til forskere, studerende og andre, der arbejder professionelt inden for tidsskriftets forskellige fagfelter i både Danmark og udlandet.

Redaktionsråd

Tidsskriftet er tilknyttet et redaktionsråd, der vejleder tidsskriftet vedrørende dets redaktionelle omfang og udbredelse. Rådet består af medlemmer fra både private og offentlige institutioner, der arbejder professionelt inden for de fagområder, tidsskriftet omfatter.

Indsendelse af artikler

Tidsskriftet udgives 2 gange årligt, og deadlines ligger 1. marts (for udgivelse i efteråret) og 1. september (for udgivelse i foråret).

Der arbejdes med en kort produktionsperiode, hvorfor bidragydere skal være indstillet på at omarbejde indsendte artikler med kort tidsfrist på baggrund af kommentarer fra fagfællebedømmelse. 13. nummer er udgivet.

Tidsskriftet accepterer artikler på skandinaviske sprog og engelsk. Forfattere skal før indsendelse selv sikre, at artikler er sprogligt korrekte.

Artikler skal have et omfang på 5000–7000 ord, inklusive abstracts og referencer. Abstract skal være på henholdsvis engelsk og dansk, og hvert abstract skal have et omfang af 80-100 ord.

Tidsskriftet publicerer alene artikler, der ikke har været offentliggjort tidligere, og ved indsendelse af artikel anerkender forfatteren(ne) tidsskriftets ret til at publicere artiklen.

Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise bidrag, der ikke overholder formalia eller ikke ligger inden for de fagområder, som tidsskriftet dækker.

Med henblik på anonym fagfællebedømmelse (peer review) skal artikler anonymiseres. Det indebærer i praksis, at man dels registrerer sig på tidsskriftets website og her angiver forfatternavn(e) og kontaktadresse(r), og dels uploader selve artiklen, hvori det ikke må være synligt, hvem der er forfatter(e).

Artikler uploades via den digitale platform på Det Kongelige Bibliotek

Bemærk, at du skal oprette dig som bruger, før du kan uploade din artikel. Dette gøres også på den digitale platform hos Det Kongelige Bibliotek. Opret din bruger her

Style sheet

Tidsskriftet anvender Chicago Style reference-system. Du kan læse tidsskriftets skrivevejledning (style sheet) om formkrav og reference-system her

Forskere og studerende kan publicere sammen

Instituttet har vedtaget en række retningslinjer til brug for forskere og studerende, der ønsker at publicere artikler i fællesskab. De kan downloades her.