5. december 2022

Ny artikel om udvikling af professionsdannelse og fagkritik af Karen Borgnakke, Tina Kramer og Camilla Kirketerp Nielsen 

Baseret på etnografiske professionsstudier fremlægger artiklen en kritisk analyse af hvordan "dannelse" sættes i spil på policy- og praksisniveauer. Perspektiverne reflekteres i samspillet mellem professionskritik og fagkritik.

Borgnakke, K., Kramer, T., & Nielsen, C. K. (2022). Professionsdannelse mellem krav og appeller. Kognition & Paedagogik, 32.årg(126, december 2022), 16-25.

Emner