Martin Fehr Therkildsen

Martin Fehr Therkildsen

Ekstern lektor

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i fagene Taleværksted og -rådgivning samt Retorisk didaktik og har en særlig interesse for den praktiske og mundtlige del af retorikken. Jeg bliver begejstret over at se hvor meget studerende rykker sig ved at arbejde fokuseret og processuelt med taleskrivning - og ser i det hele taget et stort dannelsespotentiale i at give de studerende ordet på en talerstol.

Min primære interesse ligger i den klassiske mundtlige tale og retorikkens undervisningstradition. Desuden har jeg et interesseområde i det der kaldes epideiktikken, hvilket (forenklet) vil sige lejlighedsretorik, hyldesttaler og ceremoniel retorik.

Primære forskningsområder

Jeg skrev speciale om konfirmationstaler fra forældre til deres børn. I den forbindelse nærlæste jeg 27 konfirmationstaler og lavede fokusgruppeinterviews med nyudklækkede konfirmander. Jeg præsenterede nogle af resultaterne ved Conference Of The Rhetoric Society Of Europe i 2017 og er desuden ved at skrive et kapitel om konfirmationstaler til en kommende bog om danske taler.

ID: 172785666