Casper Hvenegaard Rasmussen

Casper Hvenegaard Rasmussen

Lektor

Medlem af:

  Født den 21 august 1967.

  Uddannelsesbaggrund

  • 1987: Matematisk og samfundsfaglig student fra Frederiksværk Gymnasium.
  • 1989 - 1993: Uddannelse til bibliotekar D.B. ved Danmarks Biblioteksskole, København.
  • 1993 - 1997: Studier ved Center for Kulturstudier, Medier og Formidling, Odense Universitet.
  • 1997: Cand.mag. i Kulturarbejde og Formidling
  • 2005: Dr. art i dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø

  Ansættelsesforhold

  • 1995: Et halvt års undervisningspraktik ved Odense Socialpædagogiske Seminarium.
  • 1995 - 1997: Diverse ansættelse ved AOF Vejle i forbindelse med eksterne evalueringer af forskellige voksenpædagogiske uddannelsesprogrammer.
  • 1997 - Lektorvikar ved Danmarks Biblioteksskole indenfor fagområdetKulturformidling og bibliotekssociologi.
  • 1998: Evalueringsarbejde for Ringsted Bibliotek i forbindelse med internetprojektet"Ørslev - den globale landsby".
  • 1998: Tilknyttet som underviser ved Åben Uddannelse i Børne- og Ungdomskulturved Center for Kulturstudier, Medier og Formidling. Odense Universitet.
  • 1998 - 1999: Frikøbt til forskningsprojektet "Biblioteket i det gode liv - Livsstil og folkebiblioteksbenyttelse" ved Center for Kulturpolitiske Studier. Danmarks Biblioteksskole.
  • 2000 - Fastansat som lektor

  ID: 44929039