Projektpædagogikkens potentialer 2024

Seminar.

Projektpædagogiske principper og projektarbejdet (á la RUC og AUC) fejrer 50-års jubilæer i disse år. Der har stået politisk blæst om projektpædagogikken, men den har også bevæget sig fra pionereksperimenter til mainstream-udgaver med referencer til både universiteter, gymnasie- og folkeskolen. Dagsaktuelt er det en pointe, at selv om alle niveauer i uddannelsessystemet har gjort projektpædagogiske erfaringer, skal der pustes nyt liv i projektarbejdet for at se perspektiverne.

I den anledning inviterer Sektion for Pædagogik, Institut for Kommunikation, KU og INNOVA til et endags-seminar. På seminaret vil vi diskutere såvel de nye perspektiver og muligheder som de udfordringer, der er i projektpædagogikken i lyset af uddannelsespolitiske tiltag med fokus på erhvervs- og professionsorienteret praksisrelevans. Vi starter desuden diskussionen om vitale spørgsmål om projektpædagogik og fagkritik, der skærper velkendte spørgsmål om akademisk dannelse og rejser nye spørgsmål om økologisk og teknisk dannelse.

Program

9:00 - 9:30 Ankomst og kaffe
9:30 - 9:45 Velkommen
9:45 - 10:15 Henning Salling Olesen (RUC): Ikke hjem – men videre! RUC som social innovation.
10:15 - 10:45 Karen Borgnakke (Pædagogik, KU): Fagkritikkens nødvendighed og parløb mellem højskole- og projekttraditioner.
10:55 - 11:25 Gerd Christensen (Pædagogik, KU): Tværfaglighed – hvordan, hvorfor og med hvilke udfordringer?
11:25 - 12:00 Panel og diskussion med salen
12:00 - 13:00 Frokost
13:00 - 13:30 Eva Ulstrup (TEACH KU): Projekter og kurser – studerendes oplevelser af (mangel på) sammenhæng
13:30 - 14:00 Camilla Kirketerp Nielsen (SUND-KU): Dyrlægeuddannelse og bæredygtighed – mellem faste og løse strukturer
14:00 - 14:30 Kaffepause
14:30 - 15:00 Anita Lyngsø (VIA University College): E-didaktik – muligheder og udfordringer
15:00 - 15:35 Panel og diskussion med salen
15:35 - 16:00 Afrunding og farvel