Etnografiske studier i Innovative LæringsKontekster

Forskningsgruppen gennemfører etnografiske studier og forskningsbaseret evaluering af innovative uddannelsesprojekter i skolastiske, professionsorienterede og akademiske læringskontekster. I forlængelse af de forskellige projekter samles forskningsinteresserne aktuelt om

  • Udvikling af de etnografiske metoder og analysestrategier
  • Kortlægninger af skolastiske og klinisk praktiske læringskontekster
  • Forholdet mellem organisations- og pædagogikudvikling
  • Professionsdannelse og professionsorienteret curriculumudvikling

Med skiftende vægt fokuseres på innovationer i sundheds-, samfunds- og humaniorafaglige sammenhænge med casestudier i skole- og gymnasieuddannelser, professions- og universitetsuddannelserne. I casestudierne arbejdes der med digitale udviklingsstrategier og professionsorienteret curriculumudvikling.

Forskningsgruppen har et stærkt netværk og projektudviklingen foretages i et samarbejde mellem de involverede institutioner og de nationale og internationale forskernetværk.

Forskergruppen udvikler internt og eksternt finansierede projekter relateret til de fælles temaer og igangværende ph.d.- og postdoc-projekter.

Resultater af afsluttede forskningsprojekter og casestudier i IT-gymnasieskolerne, sygeplejerskeuddannelsen, interprofessionalitet (Projekt InterTværs), online læring (Projekt NETuddannelsen) og game-baseret professionslæring (innovationsprojekt i dyrlægeuddannelsen) er fortsat tilgængelige, se pur.mef.ku.dk.

 

 

 

 

  
Se oversigten over forskningsgruppens casestudier og forskningsprofil.

Forskere

Institut for Kommunikation

Navn Titel Telefon E-mail
Gerd Christensen Lektor +4535328888 E-mail
Karen Borgnakke Professor emerita +4535329434 E-mail

Kontakt

Leder af forskningsgruppen:
professor Karen Borgnakke

Aktuelt

5. december 2022: Ny artikel om udvikling af professionsdannelse og fagkritik af Karen Borgnakke, Tina Kramer og Camilla Kirketerp Nielsen.  

Læs mere


24. oktober 2022: Ny artikel: Karen Borgnakke fremlægger en kritisk analyse af Pædagogik-fagets placering i den nye læreruddannelse.

Læs mere.


23. oktober 2022: Karen Borgnakke deltager i Sophia-samtale – pejling af dannelse - 16: Ingen generobrede læreruddannelsens grundfag.

Lyt til samtalen

Læs mere.


04. januar 2022: New article: Karen Borgnakke published Cross-Case Analysis of Changes in Teacher Role and Didactic Function in Denmark, 1980–2020 in Oxford Research Encyclopedias, Education. 

Læs mere.


Læs om tidligere arrangementer her