Etnografiske studier i Innovative LæringsKontekster

Forskningsgruppen gennemfører etnografiske studier og forskningsbaseret evaluering af innovative uddannelsesprojekter i skolastiske, professionsorienterede og akademiske læringskontekster. I forlængelse af de forskellige projekter samles forskningsinteresserne aktuelt om

  • Udvikling af de etnografiske metoder og analysestrategier
  • Kortlægninger af skolastiske og klinisk praktiske læringskontekster
  • Forholdet mellem organisations- og pædagogikudvikling
  • Professionsdannelse og professionsorienteret curriculumudvikling

Med skiftende vægt fokuseres på innovationer i sundheds-, samfunds- og humaniorafaglige sammenhænge med casestudier i skole- og gymnasieuddannelser, professions- og universitetsuddannelserne. I casestudierne arbejdes der med digitale udviklingsstrategier, e-pædagogik og professionsorienteret curriculumudvikling.

Forskningsgruppen har et stærkt netværk og projektudviklingen foretages i et samarbejde mellem de involverede institutioner og de nationale og internationale forskernetværk.

Forskergruppen udvikler internt og eksternt finansierede projekter relateret til de fælles temaer og igangværende ph.d.- og postdoc-projekter.

Resultater af afsluttede forskningsprojekter og casestudier i IT-gymnasieskolerne, sygeplejerskeuddannelsen, interprofessionalitet (Projekt InterTværs), online læring (Projekt NETuddannelsen) og game-baseret professionslæring (innovationsprojekt i dyrlægeuddannelsen) er fortsat tilgængelige, se pur.mef.ku.dk.

 

 

 

 

  
Se oversigten over forskningsgruppens casestudier og forskningsprofil.

Forskere

Institut for Kommunikation

Navn Titel Telefon E-mail
Gerd Christensen Lektor +45 353-28888 E-mail
Karen Borgnakke Professor +45 353-29434 E-mail

Kontakt

Leder af forskningsgruppen:
professor Karen Borgnakke

Aktuelt

19. april 2021: Ny artikel: Projektorganiseret undervisning - andet og mere end en undervisningsform? af Karen Borgnakke

Læs mere


14.december 2020: Ny artikel om digitaliserede læringsfællesskaber af Karen Borgnakke og Anita Lyngsø

Læs mere


6.oktober 2020: Vibeke Røn Noer fra forskningsgruppen Innovative læringskontekster modtager uddannelsesministeriets undervisningspris 2020

Læs mere


Læs om tidligere arrangementer her