Etnografiske studier i Innovative LæringsKontekster

Forskningsgruppen gennemfører etnografiske studier og forskningsbaseret evaluering af innovative uddannelsesprojekter i skolastiske, professionsorienterede og akademiske læringskontekster. Aktuelt gennemføres bl.a. projekter i interprofessionalitet (Projekt InterTværs), online læring (Projekt NETuddannelsen) og game-baseret professionslæring (innovationsprojekt i dyrlægeuddannelsen).

Med skiftende vægt fokuseres på innovationer i sundheds-, samfunds- og humaniorafaglige sammenhænge med casestudier i gymnasiale uddannelser, universitetsuddannelser og professionsuddannelserne.  I casestudierne arbejdes der organisations- og skolekonkret med digitale udviklingsstrategier og e-pædagogik.

Forskningsgruppen har et stærkt netværk og projektudviklingen foretages i tætte forbindelser mellem de involverede institutioner og de nationale og internationale forskernetværk.

Forskergruppen udvikler internt og eksternt finansierede projekter relateret til de fælles temaer og igangværende ph.d.projekter. Resultater af afsluttede forskningsprojekter og casestudier på de gymnasiale og universitetspædagogiske områder er fortsat tilgængelige, se pur.mef.ku.dk

Gruppens forskernetværk udvides løbende, senest I forbindelse med modtagelse af Marie Curie Fellowship, samt med nye tilknytninger til ph.d.-projekter indenfor området professionsorienteret læring i klinisk psykiatrisk praksis. 

 

 


Se oversigten over forskningsgruppens casestudier og forskningsprofil.

Forskere

Institut for Kommunikation

Navn Titel Telefon E-mail
Gerd Christensen Lektor +45 353-28888 E-mail
Karen Borgnakke Professor +45 353-29434 E-mail

Deltagende forskere

Kontakt

Leder af forskningsgruppen:
professor Karen Borgnakke

Aktuelt

6.oktober 2020: Vibeke Røn Noer fra forskningsgruppen Innovative læringskontekster modtager uddannelsesministeriets undervisningspris 2020

Læs mere


21. september 2020: Cecilie Fog-Petersen forsvarer sin ph.d.-afhandling. Karen Borgnakke og Sidse Arnfred har fungeret som vejledere.

Læs mere


27. april 2020: Karen Borgnakke har bidraget til Kvan-tidsskriftet, temanummer Test og Prøver.

Læs mere


19. marts 2020: Karen Borgnakke har bidraget med et kapitel i Oxford Research Encyclopedia in Education.

Læs mere


24. september 2019: Velkommen til Magda Pischetola, gæsteforsker i Sektion for pædagogik, september 2019 - februar 2020.


05. august 2019: Michael Marcussen forsvarede i juni 2019 afhandlingen: "The Impact of Interprofessional Clinical Training in Mental Health Services"

Læs afhandlingen


02. august 2019: Karen Borgnakke har bidraget med et kapitel i Oxford Research Encyclopedia of Education

Læs nyheden her


21. juni 2019: To forskere fra forskningsgruppen Innovative læringskontekster vinder VIAs undervisningspris 2019

Læs nyheden her


19. juni 2019: Karen Borgnakke bidrager til ny bog om Aktionsforskning.

Læs nyheden her


03. juni 2019: Karen Borgnakke bidrager til bogen "Er der evidens for evidens?"

Læs nyheden her


27. marts 2019: Ph.d.-forsvar v/ Anita Lyngsø: Etnografisk forløbsstudie i netbaseret sygeplejerskeuddannelse – mellem skolen, hjemmet og klinikken

Læs afhandlingen


Læs om tidligere arrangementer her