Tina Kramer

Uddannelsesansvarlig sygeplejerske, Ph.d.

Mobil: 41173588
E-mail: tinakram@rm.dk

Intensiv, Hjerne- og rygkirurgi, Bedøvelse og Operation, Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Aarhus Universitetshospital, www.auh.dk

Ph.d. projekt: Fokus på kliniske vejlederes kompetenceprofil - feltforskning i interprofessionelle og tværsektorielle koncepter for sundhedsuddannelserne

Sundhedsvæsenet er udfordret af differentiering mellem professionelle, enheder og sektorer, samtidig med at øget sammenhæng i patient-/ borgerforløb stilles som centralt krav. Udfordringerne til sundhedsvæsenet kommer til udtryk, når professionelle påpeger mangler i samarbejdet, og patienterne giver udtryk for usikkerhed på, om de får den rette behandling. I de etnografiske studier følges et igangværende studieforløbsprojekt for sundhedsuddannelserne, som har til hensigt at imødekomme sundhedsvæsenets aktuelle udfordringer.

Den forskningsfaglige målsætning er at undersøge kliniske vejlederes praktiske kompetenceprofil i realtion til organisatoriske krav om udvikling af interprofessionelle og tværsektorielle samarbejdskompetencer. Perspektivet er at bidrage med empiriske professions- og praksisnære analyser, samt bidrage med ny viden om kompetence- og organisationsudvikling i forhold til sammenhængende patient-/ borgerforløb.

Tina Kramer er tidligere Ph.D.-studerende på Innovative Læringskontekster.

Læs Ph.d.-afhandlingen.