Velfærdsarbejdets sociologi og historie

Formålet med forskergruppen ’Velfærdsarbejdets sociologi og historie’ er at synliggøre og udvikle pædagogikfagets professionssociologiske forskning. Socialpædagogisk arbejde, undervisningsarbejde, psykologisk arbejde og politiarbejde er eksempler på velfærdsarbejde, der søger at udvikle og optimere befolkningsgruppers muligheder for at klare sig godt i samfundet. Professionsforskningen har typisk studeret en enkelt profession, fx pædagog- eller sygeplejerskeprofessionen, og dens karakteristiske vidensgrundlag og praksis i relation til arbejdet med borgeren. Vi ønsker med udgangspunkt i professionssociologien at udvikle relationelle og historiske studier af velfærdsarbejdets konstituerende og dynamiske træk. Det indebærer at velfærdsarbejdet på den ene side studeres som sociale relationer, og på den anden side som et strukturelt hele af velfærdsprofessioner, der står i relation til magtfulde politiske og samfundsmæssige processer.

Forskergruppen blev etableret i 2014 og består af forskere fra Sektion for Pædagogik samt et antal eksterne medlemmer. Der afholdes månedlige møder, hvor projekter, publikationer og fremtidige projektideer diskuteres og udvikles. Desuden arrangeres interne og eksterne seminarer med inviterede gæster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere

Eksterne forskere

Stine Saaby Bach, sociolog, ph.d. i pædagogik.

Marianne Brodersen, ph.d. i samfundsvidenskab, lektor ved Pædagoguddannelsen, Professionshøjskolen Absalon.

Tine Brøndum, religionssociolog, ph.d. i pædagogik, specialkonsulent, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Undervisningsministeriet.

Lone Bæk Brønsted, ph.d. i pædagogik, lektor ved Pædagoguddannelsen, Københavns Professionshøjskole.

Nanna Koch Hansen, ph.d. i pædagogik, ekstern lektor ved hhv. Sektion for Pædagogik, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet, og Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet.

Stine Grønbæk Jensen, antropolog, ph.d. i historie, post.doc. ved Dansk Center for Aldringsforskning, Syddansk Universitet.

Malene Kubstrup Nelausen, videnskabelig assistent, Statens Institut for Folkesundhed.

Vanessa Paladino, cand. mag. i pædagogik, konsulent i Astra, Det Nationale Naturfagscenter.

Sofie Rosengaard, ph.d. i pædagogik, adjunktvikar ved Pædagoguddannelsen, Københavns Professionshøjskole.

Stine Thygesen, ph.d. i pædagogik, adjunkt ved Læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole.

Forskere fra MEF

Navn Titel Telefon E-mail
Bjørn Frithiof Hamre Lektor +4535336712 E-mail
Trine Øland Lektor +4535328889 E-mail