Velfærdsarbejdets sociologi og historie

Formålet med forskergruppen ’Velfærdsarbejdets sociologi og historie’ er at synliggøre og udvikle pædagogikfagets professionssociologiske forskning. Socialpædagogisk arbejde, undervisningsarbejde, psykologisk arbejde og politiarbejde er eksempler på velfærdsarbejde, der søger at udvikle og optimere befolkningsgruppers muligheder for at klare sig godt i samfundet. Professionsforskningen har typisk studeret en enkelt profession, fx pædagog- eller sygeplejerskeprofessionen, og dens karakteristiske vidensgrundlag og praksis i relation til arbejdet med borgeren. Vi ønsker med udgangspunkt i professionssociologien at udvikle relationelle og historiske studier af velfærdsarbejdets konstituerende og dynamiske træk. Det indebærer at velfærdsarbejdet på den ene side studeres som sociale relationer, og på den anden side som et strukturelt hele af velfærdsprofessioner, der står i relation til magtfulde politiske og samfundsmæssige processer.

Forskergruppen blev etableret i 2014 og består af forskere fra Sektion for Pædagogik samt et antal eksterne medlemmer. Der afholdes månedlige møder, hvor projekter, publikationer og fremtidige projektideer diskuteres og udvikles. Desuden arrangeres interne og eksterne seminarer med inviterede gæster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refugees’ stories and stories about refugees: Crafting new narratives of the Danish welfare state

Projektperiode: 2021-2024
Projektleder: Trine Øland
Læs mere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere

Eksterne forskere

Marianne Brodersen, ph.d. i samfundsvidenskab, lektor ved Pædagoguddannelsen, Professionshøjskolen Absalon.

Lone Bæk Brønsted, ph.d. i pædagogik, lektor ved Pædagoguddannelsen, Københavns Professionshøjskole.

Sofie Rosengaard, ph.d. i pædagogik, adjunktvikar ved Pædagoguddannelsen, Københavns Professionshøjskole.

Stine Thygesen, ph.d. i pædagogik, adjunkt ved Læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole.

Josefine Lee Stage, ph.d.-studerende ved Afdeling for pædagogisk psykologi, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet.

Forskere fra KOMM

Navn Titel Telefon E-mail
Bjørn Frithiof Hamre Lektor +4535336712 E-mail
Jonathan Bjørn Bjerre Aagesen Ph.d.-stipendiat +4535325471 E-mail
Katrine Dorthea Bjerre Jepsen Ph.d.-studerende +4535332114 E-mail
Lærke Vildlyng Ph.d.-stipendiat +4535324630 E-mail
Magda Pischetola Tenure Track Adjunkt +4535321435 E-mail
Nynne Caroline N von der Fehr Ph.d.-studerende +4535329862 E-mail
Stine Grønbæk Jensen Tenure Track Adjunkt   E-mail
Trine Øland Lektor +4535328889 E-mail