Velfærdsarbejdets sociologi og historie

Formålet med forskergruppen ’Velfærdsarbejdets sociologi og historie’ er at synliggøre og udvikle pædagogikfagets professionssociologiske forskning. Socialpædagogisk arbejde, undervisningsarbejde, psykologisk arbejde og politiarbejde er eksempler på velfærdsarbejde, der søger at udvikle og optimere befolkningsgruppers muligheder for at klare sig godt i samfundet. Professionsforskningen har typisk studeret en enkelt profession, fx pædagog- eller sygeplejerskeprofessionen, og dens karakteristiske vidensgrundlag og praksis i relation til arbejdet med borgeren. Vi ønsker med udgangspunkt i professionssociologien at udvikle relationelle og historiske studier af velfærdsarbejdets konstituerende og dynamiske træk. Det indebærer at velfærdsarbejdet på den ene side studeres som sociale relationer, og på den anden side som et strukturelt hele af velfærdsprofessioner, der står i relation til magtfulde politiske og samfundsmæssige processer.

Forskergruppen blev etableret i 2014 og består af forskere fra Sektion for Pædagogik samt et antal eksterne medlemmer. Der afholdes månedlige møder, hvor projekter, publikationer og fremtidige projektideer diskuteres og udvikles. Desuden arrangeres interne og eksterne seminarer med inviterede gæster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere

Eksterne forskere

Ph.d.-studerende Marianne Brodersen, Roskilde Universitet
Sofie Rosengaard, BUPL 
Trine Brøndum, Undervisningsministeriet

Forskere fra MEF

Navn Titel Telefon E-mail
Bjørn Frithiof Hamre Lektor +45 353-36712 E-mail
Stine Grønbæk Jensen Postdoc +45 353-33046 E-mail
Stine Thygesen Ph.d.-studerende +45 30 71 17 62 E-mail
Trine Øland Lektor +45 353-28889 E-mail